Avdeling for IKT, Seksjon for tjenesteproduksjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

IT-avdelingen ved OsloMet har 62 ansatte og er i tillegg til IT-direktørens stab fordelt på 3 seksjoner: Kunde- og Servicesenter (KOS), Tjenestestyring og Utvikling (TSU), og Tjenesteproduksjon (TPR).  

IT avdelingen har en nøkkelrolle i OsloMet’s strategi for digital transformasjon og skal støtte opp under sektorens utviklingsambisjoner knyttet til digitalisering. Vi skal bruke teknologi til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. Dette stiller høye krav til IT-avdelingens fremtidige leveranser.  

Vi håper derfor å kunne ønske velkommen en ny fulltids ansatt Senior Nettverksadministrator, som sammen med oss vil ha fokus på stabil og sikker drift, automatisering av tjenestene våre og kontinuerlig forbedring.

Arbeidssted vil i utgangspunktet være på Campus Pilestredet, men stillingen betjener også andre lokasjoner (både på Kjeller og andre steder OsloMet har interesser).

Stillingen vil inngå i Seksjon for tjenesteproduksjon (TPR) og i teamet for basisdrift (eInfra). Du vil ha delansvar for drift og forvaltning av OsloMet’s nettverk ved alle våre lokasjoner, samt ansvar for oppfølging mot våre driftspartnere, ISP og å delta inn i avdelingens andre prosesser rundt IT infrastruktur-tjenester. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • drift og forvaltning av OsloMet’s trådløse og trådfaste nettverk, på og utenfor Campus 
 • kontinuerlig forbedring av eksisterende infrastruktur på en kostnadseffektiv måte, herunder å vurdere utbyttingstakt på utstyr, vurdere bruk av nye teknologier og systemer for drift og å vurdere hvilke partnere eller avtaler som bør inngås.
 • ressursperson for Linuxbaserte nettverkskomponenter»
 • monitorering og feilretting, både proaktivt og reaktivt 
 • håndtering av aksesslister, brannmurer og proxyer 
 • planlegge og iverksette tiltak rundt fysisk infrastruktur 
 • drift og forvaltning av radius-servere 

Vi søker deg som har

 • lang erfaring med konfigurering av utstyr fra Juniper; EX- serie, MX-serie og SRX
 • god kjennskap og praktisk erfaring med Linux og forskjellige verktøy for nettverksadministrasjon under Linux
 • praktisk erfaring med IPv6, multicast, Spanning-tree
 • praktisk erfaring med ISC-DHCP og FreeRADIUS
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Det kreves relevant universitets- eller høyskoleutdanning, minimum mastergrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet

Det er en fordel at du har

 • kjennskap til, og erfaring med å jobbe etter ITIL-rammeverket
 • kjennskap til Cisco switcher og routere
 • kjennskap til bruk av BGP og OSPF på tidligere nevnt utstyr
 • kjennskap til lastbalansering på linux, HAProxy eller lignende
 • praktisk erfaring med trådløse kontrollere og drift og overvåkning av trådløse nett
 • god forståelse av nettverksbehov for virtualisert infrastruktur som VMware, Proxmox o.l. Praktisk erfaring med F5 BigIP LTM
 • erfaring med automatiseringsverktøy, for eksempel Ansible
 • erfaring med drift av linuxbasert VPN-løsninger
 • erfaring med skyløsninger
 • erfaring med analyse av trafikkdata eller annet sikkerhetsarbeid
 • kjennskap til Cisco trådløse kontrollere
 • kjennskap til andre leverandører av nettverksutstyr innen switcher, routere og trådløst

Vi søker deg som

 • evner å grave deg ned i problemstillinger og finne rot-årsaken
 • klarer å formidle kunnskap til andre på en tydelig og god måte
 • evner å jobbe både selvstendig og i team, og både er søkende ift ny kunnskap og liker å dele egen kompetanse og kunnskap
 • vil være med i et team som er foroverlent og ivrig etter å fortsette å videreutvikle IT-avdelingen i OsloMet
 • er strukturert og pålitelig i din arbeidsutførelse
 • er løsningsorientert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 
Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • nasjonale oppgaver i samarbeid med Uninett
 • muligheter for faglig utvikling opp mot en avdeling i utvikling, og universitets- og høgskolesektoren som helhet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • dekning av mobil

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Hans Ole Hansen,  941 51 030         hansoleh@oslomet.no
 • Fagansvarlig Anders S. Lyng,  918 49 280            lyng@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som Senioringeniør i lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 532 300,- – 691 400,- pr. år.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         3.11.20

Ref:                        20/08942

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse etter avtale
Lønn 532 300,- – 691 400,- pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/08942
Kontakt
 • Hans Ole Hansen, 941 51 030
 • Anders S. Lyng, 918 49 280
Publisert 13.10.2020
Søknadsfrist 03.11.2020

Tillbaka till lediga jobb