Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Seksjon for FoU TKD

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Vil du bidra til å bygge og utvikle et av Norges mest spennende forskningsmiljøer? Vi søker seksjonssjef til forsknings- og utviklingsseksjonen (FoU-seksjonen) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Fakultet TKD er et ungt, internasjonalt fakultet i rask vekst og utvikling, med høye forskningsambisjoner og kraftig økning i ekstern finansiert aktivitet. FoU-området ved fakultetet er i utvikling og vi søker nå en seksjonssjef som ønsker å bidra til at vi lykkes i våre satsninger ved å utvikle innovative og effektive arbeidsprosesser for å sikre forskning med høy kvalitet.

Seksjon for FoU ved Fakultet TKD bidrar, sammen med våre forskere, til å løfte og utvikle forskningen ved fakultetet. Vår forskningsadministrasjon yter rådgivning, veiledning og støtte til forskere, instituttledere og dekanat i forskningsstrategiske og – administrative spørsmål. 

Seksjonen bistår også med støtte til planlegging, gjennomføring og avslutning av forskningsprosjekter og veiledning knyttet til publisering og forskningsetikk.

Viktige oppgaver er å identifisere og kommunisere relevante utlysninger, samt å bidra til å heve kvaliteten på forskningssøknader gjennom rådgivning, evalueringer og analyser. I tillegg jobber seksjonen med å utvikle innovasjonspotensialet i fakultetet, samt med nettverksbygging og partnersøk.

Videre ligger koordineringsansvar for fakultetets forskerutdanning og doktorgradsprogram til FoU-seksjonen.

Som seksjonssjef for FoU får du personalansvar for medarbeiderne i seksjonen som p.t. består av fem ansatte.

Seksjonssjefen jobber i tett samarbeid med prodekan for forskning, og sitter i fakultetsdirektørens ledergruppe og i forskningsadministrativt ledernettverk på OsloMet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • bidra til å bygge et internasjonalt forskningsmiljø
 • samarbeide med fakultetets ledelse om strategi og planer for forskningsrelaterte spørsmål
 • lede og utvikle FoU-seksjonen, herunder personalansvar
 • delta i fakultetets administrative ledergruppe og bidra til tverradministrativ utvikling ved fakultetet
 • delta i forskningsadministrativ ledergruppe

Utrednings- og analysearbeid vil også være viktige arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende
 • erfaring og dokumenterbare resultater fra forskningsledelse og -administrasjon
 • erfaring fra flere fagadministrative felt er en fordel
 • ledererfaring i form av personalledelse eller erfaring fra større koordineringsprosesser/prosjektarbeid
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på formelt, akademisk engelsk og minst ett skandinavisk språk.

Ønskede egenskaper

Vi søker deg som har god forståelse og respekt for de ulike roller og oppgaver i søknadsprosesser og forskningsutvikling, og som evner å skape gode samarbeid der alle bidrar med høy kvalitet og effektivitet innenfor sine ansvarsområder.

Vi ønsker en leder som både jobber langsiktig med å bygge strukturer og organisasjon, og som trives med raske avgjørelser og tilrettelegging for at fakultetet kan gripe muligheter når de kommer – selv om de ikke er planlagt.

For å lykkes i denne stillingen tror vi du må være omgjengelig og engasjert, samtidig som du er tydelig og resultatorientert.

Du må like å samarbeide på tvers av ulike forskningskulturer og –språk.

Du evner å skape gode relasjoner og bygge nettverk. Du er i stand til å prioritere og delegere, og du evner å skape god arbeidsfordeling og gode prosesser.

Stillingen krever høy arbeidskapasitet, struktur og effektivitet. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et ungt, internasjonalt fakultet i rask vekst og med høye forskningsambisjoner
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Fakultetsdirektør Maren Kristine Moen: marenm@oslomet.no, tlf:67 23 85 00
 • Prodekan Tale Skjølsvik: talesk@oslomet.no, tlf: 67 23 86 84

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1211, seksjonssjef, kr. 640 200 – 723 200/ ltr. 70 – 76. pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Etter statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/09272
Kontakt
 • Maren Kristine Moen, +47 67 23 85 00
 • Tale Skjølsvik, 67238684
Publisert 08.10.2020
Søknadsfrist 01.11.2020

Tillbaka till lediga jobb