Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig tre 100% midlertidige stillinger som førsteamanuensis/førstelektor til sykepleierutdanningen. Stillingene er ledig omgående og har en varighet på ett år fra tiltredelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førsteamanuensis/førstelektornivå, kan det vurderes og ansettes i stilling som universitetslektor.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være studiested Pilestredet, men undervisning og veiledning ved alle tre studiesteder kan bli aktuelt.

Les mer om fakultetet og instituttet HER. Les mer om våre forskergrupper HER.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Bachelorutdanningen skal utdanne og sosialisere studenter inn i en fagkultur og sikre kompetanse og holdninger som er grunnlag for å kunne yte omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie og bidra til likeverdige helsetjenester. Hovedfokus i bachelorutdanningen er å formidle teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i utøvelsen og utviklingen av god sykepleie. Derfor søker vi etter en person som er en inspirerende rollemodell for våre bachelorstudenter og en forsker og underviser som bidrar til at vår utdanning blir en av landets beste sykepleierutdanninger.

Instituttet skal omorganiseres og startet med ny programplan for sykepleierutdanningen høsten 2020. Det betyr at året som kommer vil være preget av implementering av ny programplan og etablering av ny organisasjon. Samtidig skal vi ivareta høy utdanningskvalitet. Vi søker derfor etter kvalifiserte personer, som vil bidra til stabilitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studentene i sykepleierutdanningen og være en støttespiller for kollegaene i en tid som vil bli preget av endringer.

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede bachelorstudenter i studiegrupper og på ferdighetsenheten
 • utvikle studentaktive læringsformer og medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon
 • etablere et godt samarbeid med praksis og være et bindeledd mellom utdanning og praksis
 • veilede og vurdere studenter i praksis på sykehjem og helsehus
 • sensurering
 • utføre faglig – administrative oppgaver

 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning fortrinnsvis på førstekompetansenivå
 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • klinisk erfaring innenfor eldreomsorgen
 • relevant praktisk-pedagogisk erfaring fra universitet/ høgskole
 • god digital kompetanse og erfaring med digitalisering og studentaktive læringsformer
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne i et skandinavisk språk og engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Vi søker deg som er motivert til å utdanne fremtidige sykepleiere og som er opptatt av grunnleggende sykepleie, ferdighetstrening og sykepleie på sykehjem og helsehus. Du møter studentene som ansvarlige deltakere og klarer å motivere og inspirere dem i veiledning og undervisning. Du er reflektert og har en bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet. I tillegg er du en god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt læringsmiljø for studentene. Du har stor arbeidskapasitet og viser et positivt engasjement for arbeidsmiljøet ved å se dine kollegaer og bidra til samhold.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Du må sammen med søknaden legge ved følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • stilling ved Norges største sykepleierutdanning som har et tett samarbeid med praksisfeltet
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis, stillingskode 1011, el. somførstelektor, stillingskode 1198, fra kr. 532 300 – 691 400 per år (ltr.60-74), eller eventuelt i stilling som universitetslektor, stillingskode 1009, fra kr. 456 400 – 594 400 per år (ltr. 51-66) For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Judith Schröder (studieleder) mail: Schroder@oslomet.no; telefon +47 67 23 60 07

Ved problemer med opplasting av dokumenter kan Malin Larsen (seniorrådgiver HR) kontaktes via mail: Malin.Larsen@oslomet.no, + 47 67 23 82 79

 

Søknadsfrist:      01.11.20

Ref:                 20/09033

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn 532 300 – 691 400
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/09033
Kontakt
 • Judith Schröder, +47 67 23 60 07
Publisert 07.10.2020
Søknadsfrist 01.11.2020

Tillbaka till lediga jobb