OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2 000 ansatte. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted, og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg midt i Oslo. Plasseringen i hovedstadsregionen gir oss gode muligheter til å forske på urbanisering, og mangfoldet i byer og omkringliggende regioner.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR rekrutterer nå til nye stillinger som oppdragsforskere innen by- og regionforskning nasjonalt og globalt. Vi søker både erfarne og nyutdannede forskere med kompetanse på byplanlegging og -styring.

Som et samfunnsvitenskapelig oppdragsforskningsinstitutt gjennomfører NIBR mye av sin forskning på tvers av fagdisipliner, og gjennom samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og praksisfeltet. Du bør derfor være samarbeidsorientert, og gjerne ha erfaring fra prosjektutvikling og -ledelse. Det er særlig viktig at du har evne til å kombinere forskningsfronten med det politisk aktuelle i utviklingen av forskningssøknader.

NIBR søker både erfarne og yngre forskere til et av Norges mest spennende byforskningsmiljøer

Byforskning er et av NIBR og OsloMets hovedsatsingsområder. NIBR opplever også økende oppmerksomhet og flere oppdrag knyttet til sin byforskning. Vi ønsker derfor å styrke et allerede sterkt forskningsmiljø, og trenger deg som kan tematisere utfordringer og muligheter som dagens byer og urbaniseringsprosesser skaper.

Vi forsker særlig på relasjoner mellom styring og planlegging på den ene siden, og komplekse samfunnsutfordringer knyttet til byer og urbanisering på den andre. Eksempler på dette er sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftsutfordringer, globalisering og demografiske endringer. Vi ser på byen og dens mange koblinger til omlandet, levekårsutfordringer, samt byens boligmarkeder og boligpolitiske utfordringer.

Et særtrekk ved slike komplekse utfordringer er at de spenner over styringsnivåer, sektorgrenser og geografiske områder. Mange av disse komplekse utfordringene kan ikke løses av bymyndighetene alene. Det kaller derfor på utviklingen av nye måter å styre på. Å forstå samspillet mellom offentlige, private og sivilsamfunnsaktører blir derfor viktig i en kunnskapsbasert samfunnsutvikling.

Vil du bli vår kollega så krever vi:

 • Samfunnsvitenskapelig doktorgrad
 • Dokumentert forskererfaring knyttet til urbanisering og/eller urbane utfordringer (inkl. PhD)
 • Faglig tilknytning til NIBRs eksisterende forskning må synliggjøres og dokumenteres (inkl. PhD). Sentrale stikkord her er styring og planlegging, smart by, lokalpolitikk, demografi, klima, urban economics, bolig, stedsutvikling, medvirkning og/eller bærekraftig utvikling. Ta gjerne en kikk på NIBRs prosjektportefølje
 • Relevante fagfellevurderte publikasjoner publisert de siste fem årene (inkl. PhD)
 • Sterk metodisk kompetanse (kvalitativt og/eller kvantitativt) og nysgjerrighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk

I tillegg er det ønskelig med:

 • Dokumenterte resultater innen prosjektakkvisisjon de siste fem årene
 • Erfaring fra eksternfinansiert forskning de siste fem årene

Det vi er på jakt etter er forskere som er teoretisk og metodisk nysgjerrige, og som har kunnskap og interesse for ulike temaer innenfor byforskningen. Du bør være nysgjerrig på, og gjerne ha forskningserfaring fra, nye måter å drive planlegging og styring på.

Vi ønsker oss initiativrike og analytiske personer med gode planleggings- og samarbeidsevner og evne til å lede og gjennomføre prosjekter og sette prosjektene inn i en større sammenheng.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeid i et inspirerende forskningsmiljø
 • Mulighet til å utvikle egen prosjektportefølje innenfor oppdragsforskningens betingelser
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Fast ansettelse

Andre opplysninger:

 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: forsker 2, stillingskode 1109: NOK 532 300-691 400, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn
 • NIBR har i dag forsker 1, 2 og 3 i staben. Søkere som er kvalifisert til en stilling som forsker 1 (1183) har mulighet til å søke opprykk til forsker 1 etter ansettelse

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Maks 3 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert doktorgradsarbeid)

Søknaden må være skrevet på norsk og beskrive kandidatens ambisjoner (empirisk, teoretisk og metodisk) innen byforskning. Resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknader vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Geir Heierstad, direktør (geirhs@oslomet.no) tlf: 95085622
 • Berit Nordahl, forskningssjef bolig-, steds- og regionalforskning (beriir@oslomet.no) tlf: 99031793
 • Erik Henningsen, forskningssjef velferd, demokrati og offentlig forvaltning(erikh@oslomet.no) tlf: 99260613
 • Kristian Rose Tronstad, forskningssjef internasjonale studier og migrasjon(kritro@oslomet.no) tlf: 99545936

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:          (1. november 2020)

Ref:                       (20/09176)

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Publisert 06.10.2020
Søknadsfrist 06.11.2020

Tillbaka till lediga jobb