Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

Ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en midlertidig stilling som universitetslektor i 50-100 % stilling i 6-12 måneder.   

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfoldsstudier, tolking, tegnspråk, samt internasjonale utviklingsstudier, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

 

Les mer om fakultetet og instituttet her.

 

Ved Tolkeutdanningen er det behov for en universitetslektor som kan bidra på ulike emner i Bachelorutdanningen «Tolking i offentlig sektor». Arbeidsoppgavene vil være knyttet til undervisning og planlegging av undervisningsaktiviteter på studiesamlinger ved campus og digitalt, herunder gruppeveiledning, praktisk tilrettelegging, evaluering og oppfølging av studenters obligatoriske arbeidskrav og fravær. Den som blir ansatt, vil samarbeide med fagansvarlige på ulike emner og fakultetets administrasjon.  Det må påregnes kvelds- og helgearbeid i forbindelse med undervisningsaktiviteter, ca. tre til fire helger pr. semester.

 

Det er nødvendig med god oversikt over hvordan Bachelorgraden i tolking i offentlig sektor er bygget opp og henger sammen, bred tolkefaglig kompetanse og evne til å sette seg raskt inn i nye områder.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og veiledning
 • Utføre faglig-administrative oppgaver
 • Bidra til å videreutvikle kvalitet i tolkeutdanningen

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant Mastergrad
 • Dokumentert tolkefaglig kompetanse
 • Erfaring med undervisning av kompetanseområder som tilbys på tolkeutdanningen
 • Erfaring i bruk av Canvas og Zoom som læringsplattformer
 • Svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt, selvstendig og i team.

 

I tillegg til ovennevnte er det en fordel med: 

 • Bred kunnskap om digital undervisning
 • Erfaring som tolk
 • Praksis fra norsk offentlig sektor

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • undervisnings- og veiledningserfaring på Bachelor- og Masternivå
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som førstespråk, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk.

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

 

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • to referanser med kontaktinformasjon

 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Assisterende instituttleder Claudia S. Talgo, mobil: 995 40 224

Universitetslektor Randi Havnen, mobil: 926 18 087

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som 1009 universitetslektor fra kr 456 400,- til 594 400,- per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn 456 400 - 594 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/08422
Kontakt
 • Claudia Talgo, 995 40 224
 • Randi Havnen, 926 18 087
Publisert 06.10.2020
Søknadsfrist 20.10.2020

Tillbaka till lediga jobb