Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Institutt for naturvitenskapelige helsefagTannteknikerutdanningen er det ledig ett års vikariat i 100 % stilling fra 1. januar 2021 som universitetslektor innen tannteknikk/fast protetikk. Det kan også være aktuelt å dele stillingen i to 50 % stillinger, og søkere som ønsker dette må presisere det i søknaden.

Les mer om fakultetet og instituttet HER 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede på bachelorutdanningens laboratorier innen fast protetikk og datastyrte fremstillingsprosesser
 • følge opp studenter i ferdighetstrening og praksis
 • ha kontakt med yrkesfeltet
 • utføre faglig-administrative oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • bidra til faglig utvikling av tannteknikerutdanningen

Kvalifikasjonskrav

Du må ha

 • relevant høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå
 • Bachelorgrad el. tilsvarende utdanning i tannteknikk
 • erfaring innen fast protetikk og CADCAM
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk el. annet skandinavisk språk

Det er en fordel at du har

 • relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
 • erfaring med undervisning og veiledning
 • pedagogiske evner
 • generell digital kompetanse
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen

For stilling som universitetslektor kreves mastergrad.
For stilling som øvingslærer kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Vi søker deg som er motivert til å bidra til å utdanne fremtidige tannteknikere. Du møter studentene som ansvarlige deltakere og klarer å motivere og inspirere dem i veiledning og undervisning. I tillegg er du en god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt læringsmiljø for studentene. Du har god arbeidskapasitet og viser et positivt engasjement for arbeidsmiljøet ved å samarbeide konstruktivt med dine kollegaer og bidra til samhold.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden

«logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling som universitetslektor dvs. kr. 456 400 – 594 400 (ltr. 51-66) per år, el. som øvingslærer dvs. kr. 428 200 - 532 300, (ltr. 47-60). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder ved tannteknikerutdanningen Trude Myhrer, e-post: trudemy@oslomet.no mobil 95 83 33 46

Har du spørsmål ifm. registrering av søknad, kan du kontakte turi@oslomet.no.

Søknadsfrist:  1.11.20

Ref:     20/08571

 Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.1.21
Lønn kr. 428 200 – 594 400 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/08571
Kontakt
 • Trude Myhrer, 95833346
Publisert 05.10.2020
Søknadsfrist 01.11.2020

Tillbaka till lediga jobb