Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Seksjon for studieadm. TKD

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker førstekonsulent/ seniorkonsulent i fast stilling til vår studieseksjon tilknyttet Institutt for maskin, elektronikk og kjemi. Oppgavene innebærer et hovedansvar for oppfølging av studenter i instituttets tre bachelorprogrammer: Maskiningeniør, Elektronikk og informasjonsteknologi-ingeniør og Bioteknologi og kjemi. Totalt antall studenter på disse studieprogrammene er ca 600. I tillegg vil det tilkomme et delansvar for instituttets masterstudenter.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • veilede studenter i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av studier
 • behandle saker og andre studentrettende administrative oppgaver som for eksempel søknader om fritak, utvidelse av studierett og permisjon, revidering av utdanningsplaner og lignende
 • bistå instituttets vitenskapelig ansatte med informasjon og veiledning i studieadministrative systemer
 • ha ansvar for/ bistå i informasjons- og rekrutteringsarrangementer
 • veilede potensielle søkere og overflyttingssøkere
 • registrere og oppdatere opplysninger om ansatte og studenter i relevante systemer
 • bidra til gjennomføring og utvikling av administrative tjenester i samarbeid med studieseksjonens teknologiutdanningsteam og instituttets eget administrative team

Andre studieadministrative arbeidsoppgaver kan være aktuelle, avhengig av behov og kompetanse.

Vi søker deg som har

 • utdanning på minimum bachelornivå
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Meget god og relevant erfaring kan erstatte kravet om formell utdanning.

Det er en fordel at du har

 • studieadministrativ erfaring
 • god digital kompetanse og et engasjement for å forbedre arbeidsprosesser ved hjelp av digitale verktøy

 Vi ønsker deg som

 • liker å hjelpe og samarbeide med andre, og setter pris på et raust og trygt arbeidsmiljø, men du kan også arbeide selvstendig når det trengs
 • er analytisk og strukturert, foreslår løsninger og bidrar til å gjennomføre dem.
 • trives med hektiske og varierte oppgaver
 • er interessert i, og engasjert i å utvikle OsloMet videre

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Jørund Støre Bergrem tlf. 67238506, mobil 97182105.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 Førstekonsulent, lønnstrinn 43 - 54, dvs kroner 402 600 – 479 600 / stillingskode 1363 Seniorkonsulent, lønnstrinn 49 – 54, dvs. kroner 442 300 – 523 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Etter staatens regulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/08168
Kontakt
 • Jørund Støre Bergrem, 67238506 / 97182105
Publisert 10.09.2020
Søknadsfrist 27.09.2020

Tillbaka till lediga jobb