Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har ledig en åremålsstilling som stipendiat. Stillingen har en varighet på tre år og er finansiert av Norsk sykepleierforbund. Oppstart vil være 15. januar 2021.

Stipendiaten vil bli tilknyttet institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og vil bli en del av forskningsgruppen Livskvalitet ved Fakultet for Helsevitenskap.

Arbeidsområde

Til prosjektet «Håndhygiene, infeksjonsutbrudd og antibiotikabruk på sykehjem i Oslo søkes stipendiat.

Studiens hensikt er å organisere og prøve ut metoder for å øke etterlevelse av håndhygiene, bidra til reduksjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner og reduksjon i bruk av antibiotika i sykehjem. Stipendiaten skal sammen med prosjektgruppen organisere og iverksette opplæring i håndhygiene ved minst 20 sykehjemsavdelinger, observere etterlevelse av håndhygiene, ha ansvar for at de 20 sykehjemsavdelingene følger opp registrering av infeksjonsutbrudd og antibiotikabruk og undervise ansatte og studenter om intervensjoner som kan føre til bedre etterlevelse av håndhygiene over tid. Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet og Sykehjemsetaten i Oslo og vil involvere minst 20 sykehjemsavdelinger i datainnsamlingen. Intervensjonsperioden vil vare i 18 måneder fra 15.januar 2021. Stipendiaten vil måtte ta mye ansvar for datainnhenting, undervisning og opplæring og må påregne å ha arbeidssted på OsloMet og Oslo grunnet det tette samarbeidet med sykehjemmene.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Stipendiaten må ha bachelor i sykepleie
 • Har gjennomført relevant helsefaglig mastergrad (120 stp./ECTS) eller tilsvarende utdanning, fortrinnsvis i sykepleievitenskap av nyere dato (siste 10 år)
 • Det er krav til minimum B på master/hovedoppgaven
 • Har erfaring med undervisning og veiledning av studenter eller kollegaer
 • Har kunnskap og erfaring innen smittevernsarbeid
 • Har arbeidserfaring fra sykehjem i Norge
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kan vise til erfaring med å ha og ta ansvar i jobbsammenheng
 • Er motivert til å gjennomføre et doktorgradsløp

Stipendiatstillingen er finansiert av Norsk sykepleierforbund og NSF stiller krav om at stipendiaten som ansettes er eller blir medlem av NSF, dette er en forutsetning for tildeling av midlene. NSF vil følge opp dette.

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap ved OsloMet er en forutsetning for å tiltre i stillingen. «For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden.» Se informasjon om kriterier her.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt phd-hv@oslomet.no.


Det er en fordel med:

 • erfaring med bruk av kvantitativ metode
 • erfaring med observasjonsstudier
 • arbeid og erfaring med forskning
 • erfaring med publisering av vitenskapelige artikler


Nødvendige personlige egenskaper for stillingen:

 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • evne til å arbeide systematisk og nøyaktig
 • gode samarbeids- og formidlingsevner
 • evne til å inspirere og engasjere
 • faglig engasjement for smittevern

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Arbeid med et dagsaktuelt tema som har stor betydning for sykehjemsbeboere
 • Samarbeid med en gruppe meget kvalifiserte vitenskapelig ansatte bestående av unge og eldre ansatte
 • Utstrakt samarbeid med Kunnskapsavdelingen ved Sykehjemsetaten i Oslo, men også ansatte ved de ulike sykehjemsavdelingene som inkluderes i prosjektet.
 • Pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 479 600 per år som startlønn.


Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Prosjektleder/førsteamanuensis Borghild Løyland, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid OsloMet, e-post borglo@oslomet.no telefon 67236143.


Søknadsprosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester. Utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges.
 • Et notat om hvorfor du søker stillingen (maks 3 sider)
 • Hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid
 • Liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

 

Søknadsfrist:        23.09.20

Ref:                     20/07798

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 15.01.21
Lønn kr. 479 600
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/07798
Kontakt
 • Borghild Løyland, 67236143
Publisert 09.09.2020
Søknadsfrist 23.09.2020

Tillbaka till lediga jobb