Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig fem treårige stipendiatstillinger innen sosialt arbeid og sosialpolitikk. Dersom stipendiatene som ansettes har relevant bakgrunn for våre undervisningsbehov, kan ansettelsesperioden utvides til fire år med 25% pliktarbeid. Til én av stillingene ønsker vi en jurist. Til de øvrige stillingene ønsker vi fortrinnsvis søkere med utdanning innen sosialfag, men søkere med andre relevante samfunnsfag kan komme i betraktning. Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

 For å komme i betraktning må du ha utdanning på masternivå, med gode karakterer. Aktuelle temaområder du kan søke innenfor er :

 • Juridiske problemstillinger innenfor sosialfag
 • Arbeidsinkludering
 • Etniske minoriteter
 • Storbyproblematikk

Gode søknader innenfor andre temaområder vil også komme i betraktning. Prosjekter som anvender kvantitativ metode er spesielt ønsket.

Ved vårt institutt pågår det flere relevante forskningsprosjekter som du kan knytte søknaden opp mot. En liste over disse med en kort beskrivelse av hvert prosjekt finner du her. Erfaringsvis er det nyttig for stipendiater å knytte seg opp til eksisterende data og forskningsprosjekter.  Det er likevel ikke noe absolutt krav at du knytter søknaden opp til ett av disse prosjektene.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning innen sosialfag på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen samfunnsvitenskap, helsefag eller rettsvitenskap
 • gode kvalifikasjoner innenfor forskningsmetoder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement

Det er en fordel at du har:

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra en eller flere velferdstjenester

Vilkår:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaene i utlysningen og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste

 I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser 

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

 • Instituttleder Anne Britt Djuve, tlf: 67237339
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/ 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 479 600 (lønnstrinn 54).

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt torevo@oslomet.no

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Tiltredelse etter opptak på doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid
Lønn 479600
Antall ledige stillinger 5
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/06752
Kontakt
 • Anne Britt Djuve, 67237339
 • Amy Østertun Geirdal, 67238150
Publisert 28.08.2020
Søknadsfrist 07.10.2020

Tillbaka till lediga jobb