Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fagfeltet psykisk helse er i utvikling – Vil du være med å lede et proaktivt kollegium og påvirke veien videre innen forskning og utdanning?

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker en inspirerende og utviklingsorientert studieleder for fagområdet psykisk helsearbeid (tittelen kan bli endret som følge av pågående organisasjonsendringer ved instituttet og fakultetet) med god innsikt i utdannings- og forskningssektoren. Fagområdet skal drive undervisning og forskning av høy kvalitet og har for tiden ansvar for de tverrfaglige videreutdanningene- og masterprogrammet i psykisk helsearbeid. På nasjonalt nivå arbeides det med en spesialistutdanning for sykepleiere innen psykisk helse. Når rammebetingelsene foreligger vil sannsynligvis ansvaret for denne legges til dette studielederområdet.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1.11.2020. Lederfunksjonen er anslått til 50% med den øvrige tiden til undervisning og/eller forskning.

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning. Dette skaper gode betingelser for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og fagmiljøer. Instituttet er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering.

Instituttet har studenter tilknyttet to studiesteder, Pilestredet og Kjeller, og noe reising må påregnes. Fagområdet er for tiden plassert i Pilestredet.

Instituttets bachelorutdanninger er i gang med å utvikle nye programplaner og masterporteføljen ved instituttet revideres i løpet av 2020.

Universitetet har en klar satsing på forskning. Instituttet har et av landets største utdannings - og forskningsmiljøer innen sykepleie og helsefremmende arbeid, og flere forskningsgrupper er etablert. Organiseringen av forskningen ved fakultetet er for tiden under evaluering og nye forskningsgrupper kan bli etablert.

Instituttet for sykepleie og helsefremmende arbeid er en del av Fakultet for helsevitenskap som har to ph.d.-programmer.

Ansvarsområde

Stillingen som studieleder utgjør ca. 50 % av arbeidstiden og benyttes til faglig og administrativt ansvar for fagområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal- og økonomistyring. Studieleder vil samarbeide med studieledere for de øvrige fag- og studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser.

Studieleder er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Den resterende delen av stillingen vil benyttes til undervisning, veiledning og/eller FoU-arbeid etter avtale med instituttleder.

Vi søker deg som møter følgende krav

 • relevant høyere utdanning innen psykisk helsearbeid på førstestillingsnivå, gjerne professorkompetanse
 • kompetanse fra og god forståelse av helsetjenesten og særlig fagfeltet psykisk helsearbeid
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet med dokumenterte resultater
 • god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • pedagogisk kompetanse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk


Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere som førsteamanuensis eller professor, kan det vurderes å ansette på førstelektor/universitetslektornivå.


Vi ønsker at du har

 • vilje og evne til å bidra til helhetlig strategisk ledelse for eget fagområde og som del av instituttets ledergruppe
 • relevant forskningserfaring
 • relevant erfaring fra klinisk arbeid innen feltet psykisk helse og/eller rusavhengighet
 • formell lederkompetanse
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • interesse for og erfaring med å utvikle et mangfoldig arbeidsmiljø

Vi vektlegger at du

 • er innovativ med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • har en tydelig lederstil med god gjennomføringsevne og evne til å ta beslutninger
 • har evne til å samarbeide og bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • lederutviklingsprogram med mentorordning
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk, stillingskode 1473, som studieleder, kr. 679 000 – 765 100 per år (ltr. 73-78). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Marit Kirkevold, tlf: 67 23 58 59, epost: maritkir@oslomet.no
 • Dekan Gro Jamtvedt, tlf: 67 23 60 09, epost: groj@oslomet.no

Søknadsfrist: 17.09.20

Ref: 20/06920

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.11.20
Lønn 679 000 – 765 100
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/06920
Kontakt
 • Marit Kirkevold, 67 23 58 59
 • Gro Jamtvedt, 67 23 60 09
Publisert 13.08.2020
Søknadsfrist 17.09.2020

Tillbaka till lediga jobb