Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

PhD-programmet ved TKD har en tverrfaglig profil og tilbyr en rekke emner innen ingeniørvitenskap. Programmet er et samarbeid med Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet). TKD er en viktig bidragsyter til OsloMets strategiske mål om å være en ledende leverandør av forskning og utdanning for å løse de store utfordringene for samfunnet - i dag og i fremtiden.

For mer informasjon om programmet, vennligst se følgende nettsted.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utlyser en åpen stipendiatstilling innen universell utforming som definert i den norske likestillings- og diskrimineringsloven og FNs konvensjon om menneskerettigheters rettigheter. Universell utforming er viktig for å sikre lik deltakelse i samfunnet for alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, alder, bakgrunn, seksuell orientering, etc. Universell utforming er også relatert til flere av FNs mål for bærekraftig utvikling (SDGs).

Dette er en åpen stilling innen dette feltet, og vi søker høyt motiverte og innovative kandidater med en sterk faglig merittliste, slik at søkerne kan foreslå sitt eget innovative forskningsprosjekt innen Universal Design som vil føre til utvikling av forskningsfeltet, forbedringer av praksis og bidra til et mer inkluderende samfunn.

Universell design er et strategisk forskningsområde ved Fakultet for teknologi, kunst og design og et sentralt kompetanseområde ved OsloMet. OsloMet har pågående universelle designprosjekter innen fokusområdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), tilgjengelighet og hjelpemidler, produkt- og / eller tjenestedesign, bygget miljø, kunst og kultur, samt universell design for læring (UDL) og metodologier i universell designforskning.

Søkere må plassere forskningen sin innenfor et av emnene som er oppført over, og skal gi en beskrivelse av sitt valgte forskningsprosjekt når de søker på PhD-stillingen. Kravene til prosjektbeskrivelsen er beskrevet nedenfor.

Stillingen vil være for en periode på tre år, alternativt fire år inkludert 25% obligatorisk arbeid (undervisnings- og veiledningsaktiviteter eller forskningsadministrativt arbeid). Avgjørelsen om hvorvidt det blir en 3- eller 4-årig stilling, vil bli diskutert som en del av intervjuprosessen. Det faglige arbeidet skal resultere i en doktoravhandling som vil forsvares ved OsloMet for å oppnå doktorgrad.

En potensiell hovedveileder ved Fakultet for teknologi, kunst og design må være oppført i den endelige søknaden. Der det er mulig, bør en medveileder fra OsloMet eller andre steder også oppføres.

Vi ber deg som kandidat prøve å finne en relevant veileder på OsloMet. Hvis en søker ikke har kjennskap til relevante veiledere, kan hun eller han sende en 200 ord (maksimal) beskrivelse av sitt foreslåtte forskningsprosjekt innen 1. august til Mari Devik (Mari.Devik@oslomet.no) med tittelen “Abstract PhD Fellowship in Universal design”.

Sammendragene vil bli sendt til relevante veiledere slik at de kan kontakte potensielle kandidater. Dette gjøres for å støtte samsvar mellom søkere og potensielle veiledere. I den grad ingen relevante veiledere eksisterer eller er tilgjengelige, vil dette bli kommunisert til kandidater som tar kontakt.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Fullført mastergrad (tilsvarer 120 studiepoeng) med karakter B eller bedre og med bakgrunn i et område som er relevant for ph.d.-prosjektet.
 • Opptak til PhD-programmet i ingeniørvitenskap ved OsloMet er en forutsetning der emnet for det foreslåtte prosjektet passer med studiet. Vennligst se opptakskravene til PhD-studiet. Der emnet for det foreslåtte prosjektet er utenfor rammen for Engineering Science programmet og / eller kandidaten ikke har en mastergrad relevant for ingeniørvitenskap, er opptak til et av de andre PhD-programmene ved OsloMet en forutsetning.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av de kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på

 • Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, inkludert originalitet og potensial
 • Relevansen av prosjektbeskrivelsen for de aktuelle forskningsområdene.
 • Prosjektets gjennomførbarhet innenfor den dedikerte tidsperioden
 • Tidligere vitenskapelig arbeid (hvor relevant)
 • Erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og deltakelse i forskningsprosjekter.
 • Erfaring fra undervisning og / eller veiledning på høyskole- eller universitetsnivå

Ønskede egenskaper

 • Motivasjon og potensiale for bidrag innen forskningsfeltet
 • Personlige egenskaper som blant annet viser evnen til å fullføre oppgaver
 • Evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre forskere, være nyskapende og kreative, samtidig som de viser evnen til å følge regler og forskrifter.
 • Evne til å jobbe systematisk
 • Kapasitet til å jobbe under press

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Deltakelse i doktorgradsprogrammet og en forskningsgruppe der prosjektet ligger.
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komite. For å bli vurdert til stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med din elektroniske søknad innen søknadsfristen:

 • søknadsbrev, CV og kopier av vitnemål / attest med karakterutskrift. Vær oppmerksom på at en beskrivelse av ditt lands / universitetets karaktersystem må være inkludert. Dette må være et offisielt dokument med universitetets segl. Utdanning tatt i utlandet skal helst anerkjennes på forhånd av NOKUT, og en bekreftet kopi av anerkjennelsesbrevet skal vedlegges.
 • prosjektforslag som indikerer at prosjektet realistisk vil føre til en doktorgrad innen en treårsperiode. Forslaget skal omfatte: Forskningsspørsmål, teori og metode, relevant kunnskap innen forskningsområdet, en tidsplan for utdannings- og forskningsplanen. Prosjektforslaget skal ikke overstige 5 sider (unntatt referanser) og inkludere navnet på den foreslåtte hovedveilederen.
 • liste over publikasjoner der det er aktuelt
 • navn og kontaktinformasjon til minst 2 referanser
 • Søkere fra land der engelsk ikke er morsmål, må legge frem en offisiell språktestrapport. Følgende søkere er fritatt for ovennevnte språkkrav:
  • Søkere fra EU / EØS-land
  • Søkere som har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA
  • Søkere med et internasjonalt vitnemål (IB)

Følgende tester kvalifiserer som slik dokumentasjon: TOEFL, IELTS eller Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minimum score er:

  • TOEFL: 600 (papirbasert test), 92 (Internett-basert test)
  • IELTS: 6,5, uten seksjoner lavere enn 5,5 (bare akademisk IELTS-test er akseptert)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vær også oppmerksom på at hvis du ikke laster opp ett eller flere av de ovennevnte dokumenter, vil søknaden din bli avvist uten ytterligere behandling.

Nærmere opplysninger

For generell informasjon om stipendene, kontakt seniorrådgiver Mari Devik, Mari.Devik@oslomet.no. For informasjon om behandling av søknader eller om du har problemer med å laste opp dokumenter, vennligst kontakt seniorrådgiver Mette Bjørtomt, metteb@oslomet.no.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnsspenn NOK 479 600 – 504 700. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

I følge Offentleglova kan navnet ditt bli publisert på den offentlige søkerlisten selv om du har bedt fritak. Du vil i dette tilfellet bli kontaktet før navnet ditt blir publisert.

Søknadsfrist: 1. oktober 2020

Ref: 20/05420Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn NOK 479 600 – 504 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo/ Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/05420
Publisert 29.06.2020
Søknadsfrist 01.10.2020

Tillbaka till lediga jobb