Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag har en ledig åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen «Legemidler og pasientsikkerhet». Mer informasjon om forskningsgruppen her.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt/pliktarbeid. En periode på fire år og 75 % stilling kan også være aktuelt ved delt stilling med helseforetak. Dette vil bli avgjort ved ansettelse.

Forskningsområde

Forskningsgruppen vår fokuserer blant annet på «skreddersydd» behandling med legemidler hos sårbare pasientgrupper som barn, kvinner og eldre og pasientsikkerhetsaspekter ved bruk av farmakoepidemiologi. Epilepsi er en vanlig nevrologisk lidelse, men 1/3 av pasientene oppnår ikke god anfallskontroll. Disse pasientene har mange utfordringer når det gjelder farmakologisk behandling, som tilleggslidelser, polyfarmasi, interaksjoner, stor bivirkningsbelastning og variabel etterlevelse. Individualisert behandling er derfor avgjørende for å finne en optimal balanse mellom effekt og tolerabilitet. I prosjektet skal vi beskrive pasientenes opplevelse av bivirkninger, bruk av legemiddelmonitorering for å øke kunnskapen om farmakokinetisk variabilitet og markører for toksisitet som del av pasientbehandlingen, og videre endringer i bruk av disse legemidlene ved ulike indikasjoner. Ved å bruke komplementære metoder kan vi bruke både pasient- og populasjonsaspekter for optimalisering av behandling med antiepileptika. Vår forskningsgruppe har bidratt med kunnskap innenfor disse områdene gjennom mange år. Dette forskningsprosjektet er en del av et større hovedprosjekt forankret ved Spesialsykehuset for epilepsi, Oslo universitetssykehus og i samarbeid med kolleger fra flere forskningsmiljøer i Norge og Danmark.

Stipendiatstillingen er tilknyttet et konkret forskningsprosjekt, «Antiepileptika og pasientsikkerhet», som omhandler bruk av antiepileptika med mål om bedre pasientsikkerhet. Det vil være fokus på tilpasset og individualisert oppfølging for sårbare pasientgrupper og endringer i bruk av disse legemidlene. Prosjektet vil undersøke farmakokinetisk variasjon og utfordringer med antiepileptika og kommunikasjon med pasienter om bivirkninger og etterlevelse. Metoder som benyttes i prosjektet inkluderer håndtering av store laboratorie- og legemiddelrelaterte databaser og registerdata, og pasientnære metoder som intervjuer.


Kvalifikasjoner og vilkår


Vi søker deg som har:

 • mastergrad i farmasi med fordypning i farmakologi
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Må beherske norsk språk pga. gjennomføring av intervju med ulike pasientgrupper


Det er en fordel at du har (ønskede kvalifikasjoner):

 • erfaring med bruk av metoder for håndtering av pasient, legemiddel- og laboratoriedata og relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • erfaring med publisering av vitenskapelige artikler og formidling på nasjonale og internasjonale konferanser


Vilkår:

 • Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her.
 • Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.


Ønskede egenskaper:

 • evne til å arbeide strukturert, systematisk og håndtere store mengder data
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement og kunne jobbe selvstendig

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Vi tilbyr deg:

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv, tverrfaglig forskningsgruppe med mulighet for internasjonalt samarbeid og opphold 
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger


Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor Cecilie Johannessen Landmark, e-post: landmark@oslomet.no,
  tlf: 91119934
 • Studieleder Anne Berit Walter, e-post: abwa@oslomet.no, tlf: 67236396/ 92221975

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, dvs. kr. 479 600,- per år som startlønn.

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du ha lastet opp følgende dokumenter:

 • Søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • Masteroppgaven
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner/formidling

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Malin Larsen på e-post:malin.larsen@oslomet.no

 

Søknadsfrist:  01.06.2020

Ref:               20/04087

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/04087
Kontakt
 • Cecilie Johannessen Landmark, 91119934
 • Anne Berit Walter, 67236396/ 92221975
Publisert 12.05.2020
Søknadsfrist 01.06.2020

Tillbaka till lediga jobb