Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag søker ny medarbeider i 30 % fast stilling som universitetslektor. Stillingen er ledig fra 1.8.2020.

Studiet i billedterapi er et videreutdanningstilbud, deltid, over to år. Programmet er under utvikling med mål om å kunne tilbys som et masterstudium. Studiet omfatter både en forståelse av kreative uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av disse uttrykkene.

Den som ansettes vil ha administrative oppgaver med koordinering av studiet og noe undervisning.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise i studentaktive læringsformer i hele utdanningsløpet
 • tilrettelegge for og veilede studenter i praksis
 • delta i utarbeiding og sensurering av eksamensoppgaver
 • delta i utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • koordinere samlinger
 • hovedansvar for kommunikasjonen med studentene

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på masternivå med billedterapi i fagkretsen
 • undervisningserfaring fra universitet eller høgskole
 • kunnskap om norsk praksis innen billedterapi
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra faglig administrativt arbeid og bruk av digitale verktøy
 • dokumentert pedagogisk utdanning vektlegges

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

 • faglig engasjement og initiativ
 • evne til å engasjere og motivere studenter og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig
 • evne til samarbeid på tvers av fagområder og å bygge relasjoner
 • evner å ta beslutninger og være løsningsorientert

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Søknadsprosessen

Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved et av Norges største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • en arbeidsplass i utvikling 
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Laila B. Fauske, tlf. 67 23 85 59
 • Instituttleder Eirin Sæther, tlf. 67 23 63 18 / 412 97 179

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: stillingskode: 1009 Universitetslektor, kr. 456 400 – 594 4006 pr. år i 100% stilling, dvs. lønnstrinn 51 - 66. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ” søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 30%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/04074
Publisert 08.05.2020
Søknadsfrist 24.05.2020

Tillbaka till lediga jobb