Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

NAFO får oppdrag blant annet fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, og samarbeider med kommuner og fylkeskommuner, universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Kompetanse Norge. NAFO samarbeider også med barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring blant annet gjennom ulike prosjekter. Senteret driver kompetanseutvikling rettet mot opplæring av språklige minoriteter og utvikling av inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap i barnehage og skole.

Spennende faglig stilling som i hovedsak er knyttet til prosjektet Fleksibel opplæring

En av våre medarbeidere går ut i permisjon og vi trenger en som kan videreføre hennes oppgaver. Oppgavene går ut på å jobbe med kvalitetssikring og gjennomgang av læringsressurser. Du kan lese om flere av NAFOs oppdrag og oppgaver på vår nettside

Stillingen er midlertidig med tiltredelse snarest og med varighet til 31.07.2021


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Kvalitetssikring av NAFOs læringsressurser
 • Arbeid knyttet til prosjektet Fleksibel opplæring
 • Gjennomgang, kvalitetssikring og utvikling av digitalt innhold
 • Utvikling av videoer og lydfiler til bruk i den nettbaserte opplæringen
   

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • høgskole/universitetsutdanning mastergrad i norsk som andrespråk eller tilsvarende
 • gode digitale ferdigheter
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

 Det er ønskelig at du har:

 • erfaring med og kjennskap til publiseringsverktøy som: WordPress, Moodle, Camtasia
 • erfaring fra arbeid med flerspråklige ressurser

Stillingen medfører deltakelse i interne arbeidsgrupper og kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg. 

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling
 • et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer 449 300 -594 400 per år.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • senterleder Sigrun Aamodt, telefon 67235338
 • seniorrådgiver Marit Lunde, telefon 67235322
   

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.
 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/02045
Publisert 12.02.2020
Søknadsfrist 04.03.2020

Tillbaka till lediga jobb