Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Ved Senter for profesjonsstudier er det ledig en treårig stilling som stipendiat, på et historisk orientert prosjekt om lærernes kunnskapsbase.

Doktorgradsstipendet er en del av prosjektet «Renewed Perspectives on Research Use in Education (REPOSE)», finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet starter i august 2020. Det er et tverrfaglig prosjekt som vil anvende en rekke ulike metoder for å studere forskjellige aspekter ved bruk av forskning i utdanningssektoren. Doktorgradsstipendiaten skal jobbe innenfor prosjektets arbeidspakke 3, "Pedagogisk forskning, lærerutdanning og ‘kunnskap for endring’". Arbeidspakken, ledet av professor Fredrik Thue, har som mål å studere samspillet mellom pedagogikk og lærerutdanning fra mellomkrigstiden til i dag. Den stiller spørsmål som: Hvordan har pedagogikk / utdanningsvitenskap blitt mobilisert i lærerutdanningen som et middel til å gjøre grunnskoleutdanningen mer 'effektiv’, ‘moderne’ og ‘progressiv’? Hvordan ble forholdet mellom pedagogikk, lærerutdanning og skolereform oppfattet i ulike faser? Hvordan artet det seg i praksis? Hovedfokus vil være på norske utviklingstrekk, men arbeidspakken er også åpen for studier av andre land, fortrinnsvis i et komparativt historisk perspektiv.

Ph.d.-prosjektet må være tydelig relevant for arbeidspakken som kort er beskrevet ovenfor. Den fulle prosjektbeskrivelsen til REPOSE kan sendes på forespørsel til Fredrik Thue.

Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppene Studies of the teacher profession, teacher education and education policy (TEPEE) og Profesjonskunnskap og kvalifisering (PKK) (link) ved Senter for profesjonsstudier.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø, som også er teoretisk og metodisk mangfoldig, sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden.
For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret. 

Kvalifikasjoner og vilkår
• fullført 2-årig master/hovedfag i historie, pedagogikk eller annet relevant samfunnsvitenskapelig fag (120 studiepoeng), eller tilsvarende
• gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
• du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
• du må ha SPS som arbeidsplass
• tilbud om stipend er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelses relevans for senterets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper
Som stipendiat er det avgjørende at du har selvstendighet og gjennomføringsevne til å arbeide med prosjektet ditt over lengre tid, og gjennomføre på normert tid. Samtidig må du samarbeide godt med veileder, prosjektgruppen, andre stipendiater og forskerne ved senteret både for å gjennomføre doktorgradsprosjektet ditt og for å opprettholde og bygge et godt arbeids- og forskningsmiljø. Som for ethvert forskningsprosjekt er det viktig å formidle fra resultatene underveis.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg
• faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
• tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret
• et stort, levende og inkluderende stipendiatmiljø
• et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning
• flat struktur hvor du opptrer likeverdig med de fast ansatte
• et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
• spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
• gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
• Professor Fredrik Thue, tlf. 67 23 50 48, fredrik.thue@oslomet.no
• Fungerende senterleder, professor Silje Bringsrud Fekjær, tlf. 67 23 50 88, silje.bringsrud-fekjar@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, kr 479 600. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

• søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. tema, problemstillinger, valg av metoder, tidsplan for studiet og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
• masteroppgave/hovedoppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt runamy@oslomet.no

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/00332
Kontakt
  • Fredrik Thue, +47 67 23 50 48
  • Silje Bringsrud Fekjær, +47 67 23 50 88
Publisert 11.02.2020
Søknadsfrist 15.03.2020

Tillbaka till lediga jobb