Housing Lab - Nasjonalt senter for boligmarkedsanalyse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning er et trepartssamarbeid mellom OsloMet, Eiendomsverdi og Samfunnsøkonomisk analyse, og er et forskningssenter som utelukkende forsker på boligmarkedet. Det har sitt akademiske og fysiske hjem ved OsloMet. Housing Lab holder til rett nedenfor Bislett, midt i et område med yrende liv, mange cafeer, flere treningssentra – og ligger kun et par trikkestopp fra Oslo sentrum. Vi har nyoppussede, flotte og lyse lokaler i sjuende etasje med fin utsikt utover Oslo.

Stipendiat(er) i samfunnsøkonomi med boligmarkedet som forskningstema

Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning ved OsloMet lyser ut 1-2 treårige ph.d.-stipendiatstillinger i samfunnsøkonomi. Stillingsperioden kan under visse betingelser forlenges til fire år. De(n) som tilsettes, blir nominert til opptak skal søke opptak på ph.d.-programmet i økonomi ved Handelshøyskolen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Housing Lab konfererer underveis med opptakskomiteen ved NMBU.

Stipendiaten(e) vil arbeide med doktorgrad i samfunnsøkonomi, med et særskilt fokus på boligmarkedsforskning.

Stipendiatstilling 1 (Tilbudssiden). Temaet for det ene doktorgradsarbeidet vil være boligmarkedets tilbudsside. Boligmarkedets tilbudsside har i liten grad vært gjenstand for empirisk, akademisk forskning, og potensialet for nybrottsarbeid er stort. Eksempler på aktuelle problemstillinger kan være sammenhengen mellom byggekostnader og boligpriser, identifisering og kvantifisering av drivere for kostnadsutviklingen, kostnadseffekter av forskriftsendringer, regionale forskjeller i tilrettelegging for nybygging, utvikling av en tomteprisindeks og mye annet. Konkrete problemstillinger vil avtales nærmere ut ifra interesser og i samråd med veiledere.

Stipendiatstilling 2 (Auksjoner). Temaet for den andre stipendiatstillingen er boligmarkedets innretning med auksjoner, strategiske spill i budgivning og atferdseffekter i budrundene. Eksempler på problemstillinger spenner bredt fra mikroøkonomiske spørsmål (foreligger det første- eller andregangs budgiverfordeler) til makroøkonomiske spørsmål (kan det etableres ledende indikatorer ved hjelp av interessentlister, antall budgivere og budgivningsdynamikk).

For begge stillingene er det fokus på empirisk og anvendt forskning, og det vil derfor vektlegges at stipendiaten(e) har interesse for og helst erfaring med statistikk og økonometri samt koding i programvarer som STATA, Python, R, SAS, Matlab, Ox.

Det er mulig å søke på én av stillingene eller begge. Vennligst oppgi dette i søknadsteksten.

Arbeidsområde

Stillingen(e) innebærer forskning på boligmarkedet, og stipendiaten(e) vil være en del av Housing Labs satsningsprosjekter. Arbeidet består i å innhente norske boligdata, analysere dem og bringe analysene fram til publiserbare forskningsartikler. Det forventes at arbeidene presenteres på norske og internasjonale work-shops og konferanser.

Som en del av ph.d. programmet må stipendiaten ta 45 ECT i ph.d.-kurs ved norske eller utenlandske universiteter. Dette vil være både generelle økonomi- og metodekurs, samt kurs for å dekke opp nødvendig spesialkompetanse.

Normert stipendiatperiode er tre år. Det åpnes for å lage avtale om undervisning, veiledning av masterstudenter m.m. slik at perioden utvides til fire år, hvor 25 % av stillingen styres gjennom en nærmere avtalt arbeidsplan. 

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Fullført 2-årig mastergrad (120 studiepoeng) i samfunnsøkonomi, eller tilsvarende
 • Det kreves minimum karakteren B i gjennomsnitt på mastergraden og B på masteroppgaven
 • Det er svært ønskelig med erfaring i R, Stata, MatLab, Ox, Python, e.l.
 • Gode engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig) og utmerket framstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeids- og prosjektledelsesevner
 • Oppstart vil være 10. august 2020

Ansettelse forutsetter opptak på Ph.d.-programmet i økonomi og administrasjon ved NMBU. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier til ph.d.-programmet, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.-programmet. 

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse, som er en kortfattet (2-4 sider) oversikt over problemstillinger og spørsmål som søkeren kunne tenke seg å jobbe med. En slik prosjektbeskrivelse kan for eksempel inneholde en beskrivelse av forskningsspørsmål, bruk av data, valg av metode og hvorfor problemstillingen er interessant. I søknaden oppfordres søkerne til å angi om de er interessert i begge tematikkene eller kun i én.

Ønskede egenskaper

Stipendiaten(e) må være nysgjerrig av natur, ha stor arbeidskapasitet, føle ansvar for framdrift, være tiltrukket av analytiske problemstillinger og kunne jobbe godt i team. Housing Lab drives på glød, med entusiasme og i samarbeid. Derfor vil en stipendiat ønskes innplassert i analyseteam og derigjennom delta i alle faser i forskningsarbeidet. Det betyr at stipendiaten fra første stund vil være med på idemyldringsstadiet gjennom datainnhenting og verktøydiskusjoner og videre til kodekonstruksjon og resultatdiskusjon. Det er i disse fasene egenskaper som nysgjerrighet, ansvarsfullhet og samarbeidsevne kommer til nytte.

For aktuelle kandidater vil det gjennomføres intervjurunder.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi er en inkluderende arbeidsplass og ønsker å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet

 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling mulighet til å jobbe med unike og detaljerte data for boligmarkedet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • et engasjerende og spesialisert forskningsmiljø i det nasjonale boligmarkedsforskningssenteret Housing Lab
 • veiledning av 1-2 vitenskapelig ansatte
 • egen godt utstyrt kontorplass i hyggelig miljø

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Forskningssjef Erling Røed Larsen, 48 09 22 63, erling.roed.larsen@oslomet.no
 • Ass. forskningssjef André Kallåk Anundsen, 97 15 90 34, andre-kallak.anundsen@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54 (kr.479 600 per år) lønnsramme 20, som sikrer lønnsutvikling i stipendiatperioden. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse,

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner 

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt May-Lill Skogli, mlskog@oslomet.no

Søknadsfrist:     2. mars 2020 kl. 23:59

Ref:                 20/01966

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 10. august 2020
Lønn Lønnstrinn 54/479 600
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/01966
Kontakt
 • May-Lill Skogli, 402 44 028
Publisert 11.02.2020
Søknadsfrist 02.03.2020

Tillbaka till lediga jobb