Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Ønsker du å jobbe med forskningsadministrasjon, personal og økonomistyring i et samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø?

Senter for profesjonsstudier (SPS) er et ledende forsknings- og forskerutdanningssenter innen profesjonsstudier i Norden. Senteret har ca. 50 ansatte, og har bl.a. ansvar for et av universitetets doktorgradsprogram. I tillegg har vi flere større forskningsprosjekter med ekstern finansiering. 

Ved SPS er det ledig en 100% fast stilling som seniorrådgiver. Seniorrådgiverstillingen dekker et bredt og variert spekter av arbeidsoppgaver, fra løpende driftsoppgaver og saksbehandling til aktiv medvirkning i mer strategiske beslutninger.

Stillingen er en del av senterets administrasjon, som arbeider tett opp mot de vitenskapelig ansatte. Hovedansvarsområdet vil være forskningsadministrative oppgaver (knyttet til eksternfinansierte prosjekter), personalforvaltning, senterets planlegging, økonomi og rapportering. Den som har stillingen vil arbeide i nært samarbeid med senterleder gjennom saksforberedelse og utarbeiding av beslutningsgrunnlag for senterleder og senterets ulike organ.

Administrasjonen består av fire andre stillinger og de ansatte forventes å være fleksible og trå støttende til på andre administrative områder i hektiske perioder.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • hovedansvar for forskningsadministrativ støtte til senterets forskere i utarbeidelses-, søknads-, gjennomførings- og avslutningsfasen av eksternfinansierte prosjekter (som NFR- og EU-prosjekter). Herunder bistand til prosjektutforming, prosjektøkonomi og strategiske analyser av muligheter og utfordringer.
 • strategisk arbeid ved senteret i samarbeid med senterleder, som langtidsplan, planlegging og rapportering, årsrapporter og bistand ved høringer
 • administrativ støtte i ansettelsesprosesser, oppfølging av senterets personalforvaltning og -politikk
 • strategisk og løpende økonomistyring, herunder tertialvise regnskapsrapporter, langtids- og årsbudsjett
 • bidra til andre løpende arbeidsoppgaver, slik som innkjøp, arrangementer, kommunikasjon og samarbeid med andre enheter på OsloMet

Arbeidsoppgavene utføres i tett samarbeid med senterleder og øvrig administrasjon.

Du må ha

 • det kreves universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. God og relevant erfaring kan kompensere for mastergrad.
 • erfaring med og kunnskap om forskningsadministrativt arbeid (gjerne knyttet til eksternt finansierte prosjekter, særlig NFR- og EU-prosjekter)
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

Ved vurdering av søkerne vil vi også legge vekt på

 • erfaring med økonomistyring
 • god systemforståelse
 • kjennskap til bl.a. UBW, p360 og Cristin er en fordel
 • erfaring fra personalarbeid og ansettelsessaker

Vi ønsker deg som er

 • initiativrik, fleksibel, serviceorientert og som samarbeider lett
 • ryddig, fokusert og har høy arbeidskapasitet
 • analytisk og nøyaktig

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til utviklingen av SPS kjernevirksomhet, forskning og forskerutdanning.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • et senter som fungerer som en sammensveiset enhet hvor du kommer tett på fagmiljøet
 • hyggelige kollegaer i administrasjonen og ved resten av senteret
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel hverdag og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

Fungerende senterleder, professor Silje Bringsrud Fekjær, 67 23 50 88, silje@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som Seniorrådgiver 1364, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 532 300-691 400 pr. år.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:          9. mars 2020

Ref:                        19/09734

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/09734
Kontakt
 • Silje Bringsrud Fekjær, 67 23 50 88
Publisert 11.02.2020
Søknadsfrist 24.03.2020

Tillbaka till lediga jobb