Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) søker tospråklig nettlærer i somali/norsk

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

NAFO søker tospråklig nettlærer i somali/norsk (100%)

Har du fagkompetanse i matematikk og naturfag?

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med utvikling av læringsressurser, kompetanseutvikling og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager og skoler. NAFO søker nettlærer til å undervise i matematikk og naturfag i prosjektet Fleksibel opplæring.

Har du erfaring med tospråklig fagopplæring av minoritetsspråklige elever og erfaring som lærer i norsk skole? Har du fagkompetanse i matematikk og naturfag? Har du erfaring med å undervise på nett? Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg.

Stillingen er fast f.o.m. 01. august 2020.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • nettundervisning i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn
 • ukentlige planleggingsmøter med de andre nettlærerne
 • forberedelse, gjennomføring av nettundervisning
 • samarbeid med stedlige lærere (de som har elevene til daglig)
 • utviklingsarbeid i forbindelse med prosjektet Fleksibel opplæring

Vi søker deg som har

 • relevant lærerutdanning, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • undervisningserfaring fra flerspråklige elevgrupper
 • kompetanse i matematikk og naturfag
 • gode digitale ferdigheter, erfaring med bruk av adobe connect og med å undervise på nett
 • erfaring med å jobbe med ungdom og voksne som trenger tospråklig fagopplæring
 • erfaring fra arbeid med flerspråklige læringsressurser
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • morsmålskompetanse i somali 

Personlige egenskaper

 • endringsvilje
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling
 • et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • senterleder Sigrun Aamodt, telefon 67235338
 • prosjektleder Marit Lunde, telefon 67235322

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1007 høgskolelærer/øvingslærer. Lønn fra 386 100,- til 464 800,- pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen logg inn og søk stillingen.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/01659
Publisert 05.02.2020
Søknadsfrist 26.02.2020

Tillbaka till lediga jobb