Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorstudium i ingeniørutdanning og et masterstudium, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 38 ansatte og om lag 600 studenter.

Institutt for bygg- og energiteknikk er i sterk vekst.Instituttet har ledig en fast stilling som førsteamanuensis i fysikk.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå innen fysikk, strømningsteknikk og termodynamikk.
 • Utvikle emner innen fagområdet.
 • Delta i FoU-aktiviteter, inkludert utvikling av prosjekter og søknader om ekstern finansiering, forskning, publisering og formidling av resultater.
 • Styrke instituttets faglige virksomhet og forskningsarbeidet innen energi og miljø i bygg
 • Bidra aktivt til utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • Aktivt bidra til utviklingen av instituttet og OsloMet som helhet.
 • Ta initiativ til og å utvikle samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.
 • Utføre faglig-administrative oppgaver.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Doktorgrad innen fysikk, strømningsteknikk, termodynamikk eller nært beslektede felt.
 • Gode ferdigheter i bruk av programmer som MATLAB, Python og andre relevante programmer.
 • Dokumentert forskningserfaring.
 • Erfaring med undervisning og veiledning på bachelornivå og/eller masternivå

 

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring fra ulike fagområder som fysikk, strømningsteknikk, termodynamikk og dataprogrammer og bruke dem i nye fagområder
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • erfaring med ledelse av forskningsprosjekt
 • evne til å kombinere teoretiske og praktiske utfordringer og vise evne til nytenkning og innovasjon

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • Komplett liste over publikasjoner
 • Kopier av attester og vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • Inntil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • faglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • annen relevant dokumentasjon

 

Du må laste opp alle disse dokumentene innen fristen for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tverseth@oslomet.no

Vil tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i en eller flere forskningsgruppe(r)
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende, kreativt og inspirerende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 532 300 – 691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 27.02.2020

Ref. no: 20/01166

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/01166
Kontakt
 • Hallgrim Hjelmbrekke , +47 67 23 62 20
 • Heidi Liavåg , + 47 67 23 86 42
 • Peter Schild , + 47 67 23 86 41
Publisert 30.01.2020
Søknadsfrist 27.02.2020

Tillbaka till lediga jobb