Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Stipendiatstillinger innen demokrati, likestilling, læring og mobilisering for fremtidige borgere 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) lyser ut to stipendiatstillinger koblet til prosjekt «Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future Citizens (DEMOCIT)» finansiert av Norges forskningsråd. Prosjekter er forankret til Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Stipendiatstillingene finansieres som 100% stillinger i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene er ledige fra 01.09.2020. Les mer om fakultet her. 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden, og som knyttes til ett av to arbeidspakker i prosjekt. Mal som skal brukes, finnes her.

Interesserte søkere bes henvende seg til oppnevnte kontaktperson for det overordnede forskningsprosjekt. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 11. februar 2020 kl.14.00-15.30 i Pilestredet 42, rom Q6031. Påmelding via denne lenka: påmeldingsskjema, påmeldingsfrist er torsdag 6. februar 2020. 

Nedenfor er det beskrevet to ulike arbeidspakker. Søknader til ph.d.-prosjekter for de to stillingene må knyttes til en av disse arbeidspakkene og merkes med samme overskrift:

 • Demokrati og medborgerskap blant norske lærere og i lærerutdanningen: Demokrati og medborgerskap innføres som tverrfaglig tema i grunnskolen i 2020, men hvordan sikrer lærerutdanningen at alle ungdommer utvikler demokratisk handlingskompetanse? Basert på igangværende undersøkelser blant ungdom (ICCS og Ungdom i Endring) vil dette prosjektet undersøke hvordan lærerutdanningen kan utvikle demokratiopplæring og elevers opplevelse av politisk mestring med basis i norske ungdommers hverdagsopplevelser av demokrati og deltakelse. Målet med prosjektet er å øke kompetansen for demokrati og medborgerskap blant norske lærere og i lærerutdanningen. Kontaktperson: Førsteamanuensis Anders G. Kjøstvedt, e-post: angrkj@oslomet.no, telefon 67237625. Les om Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning her og forskergruppen Tekst og fagdidaktikk.

 • Demokratiforståelse blant norske ungdomsskoleelever – skole og hverdagsliv: Norske elever skårer høyt i internasjonale undersøkelser av demokratisk kunnskap og kompetanse, men hvordan forstår norske ungdommer «demokrati» og «deltakelse» i lys av egne hverdagserfaringer? Basert på igangværende undersøkelser blant ungdom (ICCS og Ungdom i Endring) vil dette prosjektet undersøke hvordan norske ungdomsskoleelevers forståelse og erfaringer fra demokrati og deltakelse, inkludert demokratiundervisningen på skolen, legger grunnlag for å utvikle politisk mestring. Målet med prosjektet er å øke kompetansen for demokrati og medborgerskap blant norske lærere og i lærerutdanningen. Kontaktperson: Forsker I Lihong Huang, e-post Lihong.Huang@oslomet.no, telefon 41163458. Les om Senter for velferds- og arbeidslivsforskning her. Velferdsforskningsinstituttet NOVA Ungdomsforskning.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag, mer informasjon her
 • opptak til doktorgradsprogrammet P.hd. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er et vilkår for tiltredelse i stillinger som stipendiat
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner 
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse 
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr deg

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor og studieleder, Ingeborg Krange, telefon 67237071, e-post ingeborg.krange@oslomet.no
 • Professor og ph.d.-koordinator, Kristin Walseth, telefon 67237301, e-post kriwa@oslomet.no 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 479 600 kr. per år. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrerer du din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. 

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.
 • hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/01020
Publisert 22.01.2020
Søknadsfrist 10.03.2020

Tillbaka till lediga jobb