Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden flere forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design finner du her.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det ledig en midlertidig stilling som førsteamanuensis i Anvendt Kunstig Intelligens for kalenderåret 2020. Avhengig av eventuell finansiering gjennom strategimidler vil stillingen kunne forlenges til 31.12.2021.

 

Den som blir ansatt i denne stillingen forventes å aktivt styrke og forme det faglige arbeidet og forskningsaktiviteter ved AI-laboratoriet ved OsloMet, og vil være ansvarlig for å utvikle en strategi for AI-laboratoriet. Dette innebærer å sikre ekstern finansiering og styrke OsloMets nasjonale og internasjonale nettverk innen kunstig intelligens. Den som blir ansatt i denne stillingen vil også forventes å bidra ved instituttet, og universitetets forskningsmiljøer generelt. Dette inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av institutter ved Fakultet for teknologi, kunst og design og med andre fakulteter og forskningssentre ved OsloMet.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • initiere og utvikle strategisk samarbeid mellom AI-laboratoriet og relevante aktører i industrien, statlige og kommunale virksomheter, samt ideelle organisasjoner.
 • initiere og koordinere kommunikasjonsarbeidet for AI-laboratoriet, inkludert formidling av forskningsresultater både i faglige kanaler og for allmennheten
 • initiere og koordinere utviklingen av kursporteføljen for livslang læring innenfor områder relatert til AI-laboratoriet
 • initiere, koordinere og aktivt delta i skriving av søknader for ekstern finansiering
 • gjennomføre forskning innen anvendt kunstig intelligens og relaterte fagfelt
 • planlegge, utvikle og levere kurs på doktorgrads-, master- og bachelornivå
 • aktivt bidra til utvikling av utdanning og forskning av høy kvalitet ved OsloMet
 • administrative oppgaver relatert til forsking, innovasjon og utdanning

 

Kvalifikasjonskrav:

PhD i informatikk, nevrovitenskap, psykologi, eller et relatert fagfelt dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen informatikk, nevrovitenskap, psykologi eller et relatert fagfelt erfaring fra undervisning og veiledning innenfor høyere utdanning det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk, norskkunnskaper vil være en fordel

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi vil legge vekt på:

 

 • evne til å bygge relasjoner og nettverk, til å initiere strategiske prosjekter på stor skala, og til å tenke nytt og innovativt
 • fremragende dokumenterte kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å motivere andre
 • erfaring med kommunikasjon av strategiske visjoner
 • erfaring fra internasjonal forskning og internasjonalt samarbeid er en fordel
 • evne til å bringe sammen akademikere og ikke-akademikere fra forskjellige bakgrunner og motivere dem til å jobbe mot et felles mål
 • fremragende formidlingsevner og erfaring med å kommunisere med et ikke-akademisk publikum
 • praktisk erfaring eller industrierfaring fra anvendt kunstig intelligens, data science, big data eller relaterte felt
 • en lidenskap for forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling til et bredt publikum.

en interesse for innovasjon og entreprenørskap. Erfaring fra samarbeid med industri er en fordel.

 • nysgjerrighet og entusiasme for å utvikle seg selv som akademiker
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse seg til OsloMet og institutt for informasjonsteknologi sine behov, inkludert tverrfaglig samarbeid. Erfaring med tverrfaglige prosjekter er en fordel.

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

 

Sakkyndig vurdering

 

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • faglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • annen relevant dokumentasjon

 

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tverseth@oslomet.no

 

Vil tilbyr:

 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i en eller flere forskningsgruppe(r)
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende, kreativt og inspirerende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldige studentgrupper
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 532 300 – 691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Ansettelsestype - 1 år m/mulighet for forlengelse
Arbeidstid Heltid
Lønn NOK 532 300 – 691 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/12710
Kontakt
 • Laurence Habib, 67 23 86 57
Publisert 19.12.2019
Søknadsfrist 17.01.2020

Tillbaka till lediga jobb