Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

SVA er Norges største anvendte samfunnsfaglige forskningssenter. De fire instituttene er samlokalisert på Campus Pilestredet i Oslo.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er – med sine ca. 45 ansatte - landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforsking som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFO sitt arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. Les mer om instituttet her: www.oslomet.no/om/sifo

Vi har nå ledig en fast stilling for en HR-faglig dyktig medarbeider. Stillingen er i stor grad selvstendig, men inngår i et team med andre høyt kvalifiserte medarbeidere i Administrasjonsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Generelle HR-administrative oppgaver
 • Gjennomføring av rekrutteringsprosesser fra A-Å inkl. bistand til ledere gjennom prosessene
 • Rådgivning og støtte til ledere og ansatte i HR-faglige spørsmål, herunder veiledning og støtte innenfor lover, forskrifter, avtaler og andre retningslinjer
 • Støtte ledere i oppfølging av medarbeidere og utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Delta i utviklingsoppgaver både i administrasjonen og i instituttet
 • I tillegg til ansvaret for HR-oppgavene i instituttet må vår nye medarbeider bistå inn mot fagområdene forskningsadministrasjon, kommunikasjon og personvern.

OsloMet benytter følgende systemer som er relevante for stillingen: SAP, Public 360, Varbi (rekrutteringssystem).

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • Noen års jobberfaring innen HR, og erfaring fra statlig virksomhet
 • Kunnskap om lover og avtaler innen arbeidslivet
 • Erfaring med lederstøtte
 • God digital kompetanse og systemforståelse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk eller et skandinavisk språk, i tillegg til engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og systematisk tilnærming
 • Nøyaktig og strukturert
 • Samarbeider lett med andre og evne til å skape tillit
 • Operativ, løsningsorientert og fleksibel
 • Ta selvstendig ansvar for tildelte arbeidsområder og oppgaver
 • Stort brukerfokus, opptatt av kvalitet og effektive prosesser

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i et inspirerende forskningsmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø med svært kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En stilling med svært høy grad av selvstendighet og stort faglig ansvar
 • Gode vilkår for videreutvikling
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Andre opplysninger:

Stillingen rapporterer til SIFOs økonomi- og administrasjonssjef.

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk:

 • 1434 Rådgiver, lønnstrinn 50-66 (kr. 449.300 - 594.400)
 • 1364 Seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74 (kr. 532.300 - 692.400)

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Du får mer informasjon om stillingen ved å kontakte:

 • Preben Paulsen, økonomi- og administrasjonssjef, telefon 45666021, e-post ppauls@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Søk stilling”.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 4. desember 2019

Ref: 19/11783Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn 449.300-691.400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/11783
Kontakt
 • Preben Paulsen, 45666021
Publisert 19.11.2019
Søknadsfrist 04.12.2019

Tillbaka till lediga jobb