Ungdata

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Rådgiver til Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. NOVA har det faglige og juridiske ansvaret for Ungdata, og har etablert et senter som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen, Ungdatasenteret. Hvert år gjennomføres det mellom 120 og 200 undersøkelser. Siden 2010 har omlag 630 0000 ungdommer deltatt i ungdataundersøkelsene.

Til senteret skal vi ansette en rådgiver i fast stilling.

 • Rådgiveren skal ta aktivt del i det daglige arbeidet med å gjennomføre ungdataundersøkelsene: Sette opp og kvalitetssikre undersøkelser, produsere og kvalitetssikre Ungdatas standardiserte resultatrapporter til alle kommuner/fylkeskommuner som gjennomfører Ungdata, ha kontakt med eksterne samarbeidspartnere, og utføre annet nødvendig arbeid i tilknytning til undersøkelsene.
 • Rådgiveren skal ha et særskilt ansvar for utvikling, sikring og vedlikehold av Ungdatasenterets egne produksjonssystem som brukes i planlegging og gjennomføring av -, og resultatrapportering fra undersøkelsene.
 • I tillegg skal rådgiveren ha ansvar for utlevering av data til eksterne aktører, og oppfølging av spørsmål knyttet til personvern. Rådgiveren inngår i Seksjon for ungdomsforskning og vil også ta aktivt del i seksjonens faglige aktiviteter og utviklingen av Ungdatasenterets virksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad
 • God kompetanse i kvantitativ metode
 • Beherske relevante IT-verktøy, som SPSS, Excel, PowerPoint og Access, svært godt
 • Erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av surveydata

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til ungdomsforskning og Ungdata
 • Kjennskap til gjeldende personvernlovgivning og -regelverk
 • Gode samarbeidsevner
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig godt

For mer informasjon om Ungdata: http://www.ungdata.no

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Leder for ungdatasekretariatet, Hanne Cecilie Hougen: E-post hanne.hougen@oslomet.no, telefonnummer 45 27 78 57.
 • Leder for Ungdatasenteret, Anders Bakken: E-post anders.bakken@oslomet.no, telefonnummer 46 50 20 76.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1364, kr. 449 300 - 552 800 (lønnstrinn 50-62) per år.

Ønske om snarlig oppstart, men dette vil ikke være avgjørende for prosessen.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:          7. august 2019

Ref:                      19/07293

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere EuraxessAnsettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stensberggata 26
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/07293
Kontakt
 • May-Lill Skogli, 402 44 028
Publisert 05.07.2019
Søknadsfrist 07.08.2019

Tillbaka till lediga jobb