Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap er det ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til forskningsgruppen «Applied and Experimental Behaviour Analysis in Clinical Practice».

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt. Hvis kandidaten er spesielt kvalifisert kan det være mulighet for å tiltre i en fireårs stipendiatperiode med 25% undervisningsplikt.

Stillingen er ledig fra 1.10.2019, og stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i atferdsanalyse.


Arbeidsområde
Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet: “Improving the Learning Environment in Preschools that have Enrolled Children with Autism”.

Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet, Senter for Tidlig Intervensjon; STI og Universitet i Stockholm, Karolinska Institutet og California State University, Northridge.

Data fra STI viser at det ofte er utfordringer med å implementere tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (Early Intensive Behavioral Intervention; EIBI) i vanlige norske barnehager. Stipendiaten skal gjennomføre en studie hvor vi skal kartlegge læringsmiljøet i barnehager som har et barn med autisme som mottar EIBI. Kartleggingen vil danne grunnlag for tiltak og opplæring av personalet i barnehagen med sikte på å forbedre miljøet, og etter tiltakene gjøres det en ny kartlegging for å måle om læringsmiljøet er forbedret. Vi vil parallelt med dette måle kvaliteten på EIBI hver måned, sosial validitet og pedagogenes «self-efficacy». Barnehagene plukkes ut tilfeldig, halvparten starter med en gang og halvparten står på venteliste i et år.


Kvalifikasjoner og vilkår

 • hovedfag/mastergrad innen atferdsanalyse, psykologi, pedagogikk eller helsefag (120 stp/ECTS) Se utfyllende informasjon her
 • erfaring fra arbeid med barn og/eller voksne med spesielle behov
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk
 • gode kunnskaper innen statistikk

Opptak til doktorgradsprogrammet i atferdsanalyse er en forutsetning for å tiltre i stillingen. «For å få opptak på ph.d.-programmene ved Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her.


Ønskede kvalifikasjoner

 • forskningserfaring
 • publikasjoner
 • erfaring med å veilede master/bachelorstudenter


Ønskede egenskaper

 • evne til å jobbe i team, arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement


Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med felles prosjekter og et godt eksternt nettverk
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger


Nærmere opplysninger

 • For nærmere informasjon om stillingen, kontakt førsteamanuensis (hovedveileder) Sigmund Eldevik, 91822707, sigmund.eldevik@oslomet.no
 • For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim-Henrik Ruud, kiru@oslomet.no


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat, kr. 479 600 per år i startlønn med en gradvis økning i løpet av stipendiatperioden i henhold til Hovedtariffavtalen i staten.


Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.


Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og egnethet for stillingen
 • CV og kopier av vitnemål og masteroppgave/hovedfagsoppgave. 
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

 

Vilkår

 • attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må vedlegges (gjelder master). Disse må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i atferdsvitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

 

Søknadsfrist: 04.08.2019

Ref:               19/06899

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/06899
Kontakt
 • Sigmund Eldevik, 91822707
Publisert 03.07.2019
Søknadsfrist 04.08.2019

Tillbaka till lediga jobb