Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorstudium i ingeniørutdanning og et masterstudium, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 38 ansatte og om lag 600 studenter.

Ved Institutt for bygg- og energiteknikk er det ledig stilling som professor/førsteamanuensis innen Smart mobilitet. Dette er en fast 100% stilling.

Hva betyr smart mobilitet for deg? I takt med urbanisering og en stadig økende befolkning går den teknologiske utviklingen i rasende fart. Noen av de store trendene er Big Data, Internet of Things, IKT og digitalisering, som vi nå bygger våre fremtidige byer på.

For oss ved Institutt for bygg- og energiteknikk handler smart mobilitet om å transportere mennesker og gods fra ett punkt til ett annet på sikre, innovative og bærekraftige måter. All transport (vei, sjø, bane, luft) skal gjennomføres sikkert, effektivt og miljøvennlig ved å utnytte de mulighetene som ny teknologi gir.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg- og energiteknikk har som ambisjon å tilby en Bachelorutdanning innen Smart mobilitet, og med et videre mål om at studiet skal videreutvikles til et masterstudium. Det er derfor ønskelig å ansette en professor/førsteamanuensis for å styrke fagmiljøet på dette feltet.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Den som ansettes vil få en sentral rolle i organisering og utvikling av studiet. Det forventes også at du bidrar aktivt i utvikling av den faglige aktiviteten ved instituttet, fakultetet og ved OsloMet som helhet.

 • utvikling av emneportefølje for Bachelor i Smart mobilitet i samarbeid med fagmiljøet og aktuelle samarbeidspartnere (akademia, myndigheter og næringslivet)
 • undervisning og veiledning av studenter, herunder utarbeidelse og sensurering av eksamensoppgaver
 • aktivt søke midler til finansiering av forskningsprosjekter, herunder være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav:

 • professorkompetanse/doktorgrad innen trafikkteknikk, transportøkonomi eller annen relevant bakgrunn innen transport, og med dokumentert erfaring innen smart mobilitet.
 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt.
 • etablert nettverk i relevante fagmiljøer i Norge
 • god kjennskap til norsk transportsektor
 • god digital kompetanse
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk og et skandinavisk språk
 • erfaring fra forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med faglig ledelse

Det vil videre være en fordel med:

 • erfaring fra prosjektledelse
 • undervisningserfaring fra universitet eller høgskole
 • dokumentert pedagogisk utdanning
 • erfaring fra faglig administrativt arbeid

Dersom det ikke er kvalifiserte søkere til stilling som professor, kan det vurderes å ansette noen som professor midlertidig i tre år med forbehold om at man klarer å kvalifisere seg til stillingen i løpet av den perioden. (UH-lovens § 6-5)

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på:

 • faglig engasjement og initiativ
 • evne til å engasjere og motivere studenter og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig
 • evne til samarbeid på tvers av fagområder og å bygge relasjoner
 • evner å ta beslutninger og være løsningsorientert

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling
 • en tekst (maks. to sider) som beskriver kandidatens relevante pedagogiske erfaring og utdanning, og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (maks. to sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1013 Professor NOK 695 500 – 839 900 eller 1011 Førsteamanuensis NOK 524 200 – 658 – 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Førsteamanuensis Berthe Dongmo-Engeland, tlf. +47 413 62 457

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/05748
Publisert 01.07.2019
Søknadsfrist 15.08.2019

Tillbaka till lediga jobb