Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

Ved Institutt for internasjonale studier ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig 100 % midlertidig stilling i ni måneder som førsteamanuensis/førstelektor innen tolkefaget. Tiltredelsesdato vil være i oktober 2019.

Vikariatet er knyttet til undervisning på bachelorgraden «Tolking i offentlig sektor». Våren 2017 startet første kull på vår nyopprettede bachelor i tolking i offentlig sektor. OsloMet tilbyr Norges eneste bachelorutdanning innen tolking. Utdanningen er samlings-og nettbasert, og går på deltid over fire år.


Vi ser etter deg som vil delta i planlegging og gjennomføring av undervisning i to emner på bachelorprogrammet. Du vil få emneansvar for to tolkefaglige emner; Tolking fra skrift til tale og Tolkens kommunikative kompetanse. Begge skal gjennomføres våren 2020. Det må påregnes helgearbeid og kveldsarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • undervisning, eksamensarbeid og veiledning
 • å utføre faglig-administrative oppgaver
 • å bidra i arbeidet med å videreutviklefagmiljøet innen tolkefaget

Det er knyttet 10 % faglig utviklingsarbeid til stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

 • for ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen tolke-og/eller oversettelsesfaget eller annet relevant fagområde
 • for ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings-og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandlinginnen tolke-og/eller oversettelsesfaget
 • tolke-og/eller oversettelsesfaglige kvalifikasjoner (tolke-eller oversettelsesutdanning og/eller
  statsautorisasjon i tolking)
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Dersom det på grunn av manglende søkergrunnlag eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/ førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Fortrinnsvis vil dette være søkere som har påbegynt kvalifisering for førstestilling. For universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde. Til denne stillingen vil det kreves mastergrad innen tolke- og/eller oversettelsesfaget, eller annet relevant fagområde

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • veiledningserfaring
 • pedagogiske evner
 • praksis fra tolkefeltet
 • erfaring fra undervisning i tolke- og/eller oversetterfaget, fortrinnsvis innen emner med relevans for emnene Tolking fra skrift til tale og Tolkens kommunikative kompetanse
 • god digital kompetanse, inklusive erfaring med digitale læringsplattformer og nettbasert undervisning
 • god kunnskap om offentlig sektor
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess:
Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr deg:

 • interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger:
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Hilde Arntsen , e-post: hiarnt@oslomet.no, 67237583 
 • Førsteamanuensis Kristina Solum, kristina.solum@oslomet.no, 67236034 

Ved spørsmål knyttet til ansettelsesprosessen kan du kontakte:

 • HR-rådgiver Anette Victoria Jansen, e-post: anette.jansen@oslomet.no 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor eller 1009 universitetslektor. Lønn førstestilling fra kr 532 300,-til 691 400,-per år og for universitetslektor fra kr 456400,-til 594 400,-per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og
søk stillingen»

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 42
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/05476
Kontakt
 • Hilde Arntsen, 67237583
 • Kristina Solum, 67236034
Publisert 28.06.2019
Søknadsfrist 15.08.2019

Tillbaka till lediga jobb