Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstilling som stipendiat.

Stipendiatperioden er på tre år. Det er mulighet for å studere utenlands inntil ett semester.

Det er stor forskningsvirksomhet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d. -programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.


Arbeidsområde

Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen «Aldring, helse og velferd» og skal arbeide med prosjektet «Caring for the caregiver’- how to support the informal caregiver of older persons with minority background to provide care to a home-dwelling family member suffering from dementia (CARE4ME)».

Nærmere informasjon om prosjektet fås ved henvendelse til prosjektleder/professor Liv Halvorsrud, e-post: liv.halvorsrud@oslomet.no tlf 67236038 / 97952187.


Kvalifikasjonskrav

 • bachelor-/grunnutdanning i sykepleie og relevant utdanning på master/hovedfagsnivå fra universitet eller høgskole (120 stp.)
 • beherske engelsk både skriftlig og muntlig
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper


Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. «For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her


Vi ønsker deg som har

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • klinisk erfaring innen eldreomsorg/kommunehelsetjenester
 • erfaring fra samarbeid med pårørende
 • kjennskap til minoritetsgrupper
 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • stor gjennomføringsevne med dokumenterbare resultater
 • gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement
 • motivasjon og vilje til å gjennomføre et treårig ph.d. -løp


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i en aktiv forskningsgruppe med felles prosjekt og et godt eksternt nettverk
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 479 600 (forbehold om Stortingets godkjenning) som startlønn første året og med en gradvis økning i henhold til Statens hovedtariffavtale.


Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • professor Liv Halvorsrud, Liv.Halvorsrud@oslomet.no 67236038
 • studieleder Liv Hovelsrud, Liv.Hovelsrud@oslomet.no 67236112


Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

I søknaden skal det fremgå av motivasjonsbrevet en begrunnelse for hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Søknaden skal inneholde synspunkter på, og kritisk refleksjon av innhentet prosjektbeskrivelse.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert)
 • eventuelle fagutviklingsarbeider
 • det er anledning til å legge ved et anbefalingsbrev
 • motivasjonsbrev
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges

Alle disse dokumentene må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om originaler ved et eventuelt intervju.


For spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi@oslomet.no    

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt phd-hv@oslomet.no   

Søknadsfrist:  19.06.19

Ref:               19/04979


Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/04979
Kontakt
 • Liv Halvorsrud, 67236038
 • Liv Hovelsrud, 67236112
Publisert 29.05.2019
Søknadsfrist 19.06.2019

Tillbaka till lediga jobb