Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Førsteamanuensis/førstelektor - Ergoterapi

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag har ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor. Stillingen er ledig omgående. Vi søker etter en medarbeider som kan bidra til å styrke undervisning og forskning innen ergoterapi på alle tre nivåer; bachelor, master og ph.d.

Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er ett av fakultetets fem institutter. Instituttet har to bachelorutdanninger, en masterutdanning i ergoterapi, en videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse, og en tverrfaglig videreutdanning i velferdsteknologi. Instituttet har også koordineringsansvaret for Bevegelsesanalyselaboratoriet som er et tverrfakultært laboratorie.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år. Plan for kvalifisering må vedlegges søknaden.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • FoU-aktivitet: forske, publisere og formidle forskningsresultater
 • bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning
 • bidra til utvikling av eksisterende og nye studieprogram ved instituttet
 • delta i, og bidra til, utvikling av instituttets oppdragsvirksomhet
 • undervise og veilede på ulike nivå, både i teori, ferdighetstrening og praksis
 • ha ansvar for veiledning og vurderingsformer på ulike nivå
 • planlegge, gjennomføre og evaluere emner innen bachelorutdanningen, masterutdanningen og videreutdanningene


Vi søker deg som har

 • førstestillingskompetanse innenfor relevant fagområde. Stipendiater som er i sluttfasen av sin ph.d. oppfordres til å søke
 • god kunnskap om ergoterapifaget
 • gode fremstillingsevner i engelsk, muntlig og skriftlig
 • gode IT kunnskaper


Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen 3 år fra ansettelsestidspunktet.


Det er en fordel at du har

 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring som ergoterapeut
 • innsikt i forskning innen aktivitetsvitenskap
 • erfaring med undervisning og veiledning på alle nivåer
 • erfaring med digitale læringsformer
 • kompetanse innen tverrprofesjonell samarbeidslæring
 • gode fremstillingsevner på et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi ønsker deg som

 • har evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • er initiativrik og fleksibel
 • er faglig engasjert, har evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • har evne til å arbeide selvstendig


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seniorrådgiver Malin Larsen, malin.larsen@oslomet.no

 

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende forsknings- og utdanningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i forskningsgrupper med tverrprofesjonelt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • mulighet for å påvirke og være med på å utvikle ergoterapifaglig kompetanse på bachelor-, videreutdanning-, master- og ph.d.-nivå ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Mona Dahl, (+47) 47287141


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor. Lønn kroner 524 200-682 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:  19.06.19

Ref:               19/05383

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/05383
Kontakt
 • Mona Dahl, 472 87 141
Publisert 28.05.2019
Søknadsfrist 19.06.2019

Tillbaka till lediga jobb