Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Stipendiat innen forskning på sykepleiefaglig kompetanse, samarbeid og utdanning i prosjekt om «hjemmesykehus for barn»

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
er det ledig en åremålsstillings om stipendiat innen fagområdets sykepleie.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert.
Fakultet for helsefag har to ph.d.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt/pliktarbeid.

Arbeidsområde
Stillingen vil bli tilknyttet forskningsgruppen Empowerment ved Institutt for sykepleie og
helsefremmende arbeid. Forskningsgruppen har et særlig fokus på helsefremmende arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå og kunnskapsbasert praksis, herunder
helsepedagogikk, samhandling og organisering av helsetjenester, samt ledelse og økonomi. Forskningsgruppen Empowerment holder til ved OsloMet- storbyuniversitetets lokaler på Kjeller.

Bakgrunn for doktorgradsprosjektet
Helsetjenester og ansvarsområder overføres i økende grad fra sykehus til kommunehelsetjeneste. Endringene får implikasjoner for sykepleiefaglig samarbeid,
kompetanse og utdanning. Det overordnede målet med dette prosjektet er å styrke
kompetansen og samarbeidet mellom sykepleiergruppene i primær- og
spesialisthelsetjenesten når barn med kronisk eller alvorlig sykdom mottar avansert
sykehusbehandling hjemme. Stipendiaten skal benytte kvalitative metoder og gjennomføre intervjuer med helsepersonell og foreldre til kronisk og alvorlig syke barn om sykehusbehandling hjemme. Målet er også å utvikle et praksisbasert utdannings- og
opplæringsprogram for sykepleiere og studenter i samarbeid med sykehus, kommune og
utdanning.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har

 • mastergrad i helsevitenskap, sykepleie (120 stp/ECTS) eller tilsvarende utdanning
 • bachelorgrad i sykepleie
 • erfaring fra/interesse for arbeidsfeltet barn og ungdom med somatiske lidelser
 • erfaring med bruk av kvalitative forskningsmetoder forbindelse med masteroppgaven eller eventuelt i vitenskapelige arbeider
 • kunnskap om og erfaring med undervisning/veiledning til sykepleierstudenter på bachelornivå

Du må beherske ett skandinavisk språk og engelsk muntlig og skriftlig.

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her.

Vi ønsker deg som har

 • interesse og motivasjon for forskning og utvikling av ny kunnskap
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å jobbe selvstendig og konsentrert over tid med arbeid som innebærer analytisk kompetanse og skrivearbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling i et inspirerende og kreativt fag- og forskningsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, kr. 449 400 per år som
startlønn første året. Lønn stiger til kr. 480 600 i løpet av perioden.

Søknad
Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk
stillingen».

I søknaden skal det framgå begrunnelse for hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges
 • liste over egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave, eventuelle vitenskapelige publikasjoner

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søkere som innkalles til intervju, vil få prosjektbeskrivelsen tilsendt og må forberede en kort presentasjon (maks 5 - 10 minutter) bestående av punkter man vurderer som viktig å utforske i tilknytning til de tre delstudiene.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt førsteamanuensis Anne-Kari Johannessen, ankamj@oslomet.no, telefon: 67236326 / 90144629.

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi@oslomet.no
For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt phd-hv@oslomet.no

Søknadsfrist: 13.06.2019
Ref: 19/04960

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/04960
Kontakt
 • Anne-Kari Johannessen, 67236326 / 90144629
Publisert 23.05.2019
Søknadsfrist 13.06.2019

Tillbaka till lediga jobb