Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er ett av fem institutter ved TKD. MEK tilbyr studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå i ingeniørutdanning og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

Instituttet tilbyr en bachelorutdanning innen maskiningeniør. MEK har behov for å styrke undervisingskapasiteten innen bachelorutdanningen i maskiningeniør for en periode, og det lyses derfor ut et vikariat som førsteamanuensis/universitetslektor innen maskintekniske fag. Dette er en 100% midlertidig stilling med oppstart høsten 2019 med sluttdato 31.06.20.

Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter. Instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Våre medarbeidere må derfor ha en positiv holdning til studentutvikling, i tillegg til å ha en solid faglig og teoretisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Undervise og veilede på bachelornivå innen maskiningeniørfag
 • Videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • Utføre faglig-administrative oppgaver
 • Videreutvikle instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav:

 • Ph.d./siv.ing/master i maskinkonstruksjon eller tilsvarende fagområde
 • God kjennskap til relevante IT-beregningsverktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • Relevant arbeidserfaring er en fordel
 • Erfaring fra forskning innen maskinkonstruksjon er en fordel
 • Praktisk-pedagogisk utdanning og/eller undervisningserfaring er en fordel

Vi ønsker deg som:

 • har interesse for utdanning og kunnskapsformidling
 • trives sammen med unge mennesker i utvikling
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsevner og god sosial kompetanse
 • er positiv og løsningsorientert
 • har god digital kompetanse

Vi tilbyr deg:

 • en interessant arbeidsplass med mulighet for faglig utvikling og fordypning
 • selvstendighet og fleksibilitet i arbeidet
 • en sosial arbeidsplass tett på andre mennesker
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Søknad

Innen søknadsfristen må du, sammen med søknaden, laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Eventuelt en liste over vitenskapelige arbeider
 • Eventuelt dokumentasjon på pedagogisk utdanning og/eller erfaring

Du må laste opp alle disse dokumentene for at søknaden din skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt metteb@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 Førsteamanuensis 524 200 - 682 200, 1009 Universitetslektor 449 400 - 586 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Astrid Oust Janbu, astridj@oslomet.no, telefon 91 51 43 26
 • HR-rådgiver Mette Bjørtomt, metteb@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:         13.06.2019

Ref:                      19/05226

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/05226
Publisert 23.05.2019
Søknadsfrist 13.06.2019

Tillbaka till lediga jobb