Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Vi søker deg som liker å jobbe med studieadministrasjon!

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering søker 3-4 midlertidige medarbeidere i 100% stilling som førstekonsulent/rådgiver i inntil et år med mulighet for forlengelse.

Stillingene inngår i en gruppe som jobber opp mot institutt for yrkesfaglærerutdanning og institutt for barnehagelærerutdanning samt institutt for grunnskolelærerutdanning og institutt for internasjonale studier. Arbeidssted vil være Pilestredet eller Kjeller.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • eksamensarbeid
 • administrativ veiledning av studenter
 • administrativ oppfølging av studieprogram og kontakt med instituttene
 • klagebehandling og behandling av permisjonssøknader
 • kvalitetssikring av retningslinjer og prosedyrer, samt utviklingsarbeid knyttet til dette

OsloMet er inne i et utviklings- og endringsarbeid og stillingens oppgaver kan bli endret.

 Vi søker deg som har:

 • fortrinnsvis bachelorgrad, relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • erfaring med saksbehandling i offentlig forvaltning
 • god digital kompetanse

Det er en fordel at du har erfaring fra studieadministrativt arbeid, spesielt eksamensarbeid og god kunnskap om aktuelt lov- og avtaleverk. Det er et pluss om du har erfaring med bruk av systemene FS, Inspera, TP og Public 360.

 

Vi ønsker deg som:

har stor arbeidskapasitet og kan trives med å jobbe i et tidvis hektisk miljø med mange varierte arbeidsoppgaver

 • arbeider ryddig og strukturert og har god gjennomføringsevne
 • er løsningsorientert og positiv
 • er serviceinnstilt og har god rolleforståelse
 • har gode samarbeidsevner, men også kan arbeide selvstendig

 Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen det studieadministrative feltet
 • et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kontorsjef Hege Wamstad på telefon 67 23 74 71/ 918 41 315 eller Kontorsjef Henriette Kleivane 67 23 60 06/ 977 69 044

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent stillingskode 1408, kr. 397 200 - 472 300 eller rådgiver, stillingskode 1434, kr 436 900 – 579 300 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          2. juni 2019

Ref:                        19/03675

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 4
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet/Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/03675
Kontakt
 • Hege Wamstad , 67 23 74 71/ 918 41 315
 • Henriette Kleivane , 67 23 60 06/ 977 69 044
Publisert 15.05.2019
Søknadsfrist 05.06.2019

Tillbaka till lediga jobb