Prorektor for forskning og utvikling, Avd. for forskning og utvikling

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Rådgiver/seniorrådgiver ekstern forskningsfinansiering og policyutvikling innen eksternfinansiering

Avdeling for forskning og utvikling søker ny medarbeider i 100% vikariat frem til 1.8.2020. Du vil bli knyttet til EU-støttefunksjoner i Avdeling for forskning og utvikling, les mer om forskning på OsloMet. Du vil i hovedsak jobbe med rådgivning ved søknadsskriving og strategisk utviklingsarbeid på området eksternfinansiering.

Stillingen er den del av den strategiske satsingen på OsloMet om å øke universitetets portefølje av eksternt finansierte prosjekter, særlig fra Norges forskningsråd og EU. Medarbeideren vil inngå i gruppen for eksternfinansiering og forskerstøtte.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • gi råd til fagmiljøer i spørsmål knyttet til søknadsskriving
 • evaluere søknadsutkast og forslag til søknadsideer, hjelpe til å finne fram og tolke informasjon i EU-dokumenter i alle prosjektfaser, innhente informasjon fra partnere til søknaden, bistå med det elektroniske søknadssystemet, bistå med budsjettoppsett, organisere møter og diskutere mulige utlysninger, gjennomføre workshops med mere
 • saksbehandling i forbindelse med utredninger, analysearbeid og indikatorer knyttet til ekstern finansiering
 • gi innspill til høringer innen FoU-området generelt, og eksternfinansiering spesielt
 • bidra til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
 • oppfølging av forskergrupper
 • oppgaver knyttet til database over eksternt finansierte prosjekter
 • behandling søknader om økonomisk støtte til søknadsutvikling og strategiske midler

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på minimum mastergradsnivå eller tilsvarende eller dokumentert langvarig og relevant arbeidserfaring på arbeidsfeltene
 • god kjennskap til forskningssystemet i EU og Norge
 • erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til EUs forskning- og innovasjonsprogrammer og Norges forskningsråd
 • erfaring med forskningsadministrasjon og prosjektoppfølging
 • erfaring med analysearbeid og policyutvikling innen FoU, internasjonalisering og ekstern finansiering
 • flytende norsk og engelskkunnskaper og meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Det vil være en fordel med

 • kjennskap til økonomi og immaterielle rettigheter i forskningsprosjekter
 • kompetanse på andre programmer i tillegg til Horisont 2020 og Norges forskningsråd, for eksempel Interreg og sektorprogrammer i EU
 • kjennskap til innovasjonsprosjekter eller prosjekter med deltakere fra industri 

Vi ønsker deg som

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • gjennomføringsevne, ryddighet, strategiske evner, fleksibilitet og initiativ

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

 • Gruppeleder Kjersti Sjaatil, telefon 936 71 079/67 23 54 22
 • Fung. forskningsdirektør Anne Ullmann, telefon 977 85 799/67 23 54 40

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver i lønnstrinn 50-66, som tilsvarer kr. 429 700 – 569 700, eller stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 72, som tilsvarer 510 100 – 640 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:          8 mai

Ref:                      19/04275

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

 

 Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/04275
Publisert 15.04.2019
Søknadsfrist 08.05.2019

Tillbaka till lediga jobb