Housing Lab / Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning utlyser én ledig to-årig stilling som postdoktor i boligmarkedsøkonomi.

Stillingen er midlertidig og den som ansettes skal arbeide på et avgrenset felt som består av aktuelle problemstillinger.

Postdoktoren vil formelt være ansatt ved OsloMet/Forbruksforskningsinstituttet SIFO, men vedkommende vil være tilknyttet Housing Lab - Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning og vil ha sin kontorplass i Housing Lab's lokaler.

Housing Lab er et trepartssamarbeid mellom OsloMet, Eiendomsverdi og Samfunnsøkonomisk analyse, og har sitt akademiske og fysiske hjem ved OsloMet.

Vi søker en empirisk orientert forsker med nylig avlagt doktorgrad. Det er en fordel, men ikke et krav, om at søkeren har arbeidet med boligmarkedsforskning.

Tematiske problemstillinger vil kunne henge sammen med, men behøver ikke være begrenset til: 

 • Regionale mønstre i boutgifter
 • Bolig som en ulikhetsgenerator
 • Implikasjoner av boligsalgsprosessen i Norge
 • Bolig som en forbruksgenerator

Kvalifikasjoner

Krav til søkeren:

 • doktorgrad i samfunnsøkonomi
 • god erfaring i regresjonsanalyse og andre statistiske teknikker
 • god kompetanse i bruk av empiriske forskningsverktøy, som programmeringsferdigheter i Stata, R, Python, Matlab, Ox og liknende
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • bransjekontakt og erfaring fra aktuelle samarbeidssituasjoner
 • pedagogiske evner og undervisningserfaring
 • kjennskap til boligmarkedsforskning
 • utpreget teamworkarbeider og gode sosiale evner

I tillegg:

Søkeren må være sosialt nysgjerrig og ha et ønske om samarbeid. Rundt Housing Lab ønsker vi å bygge opp et livlig miljø preget av glød og nysgjerrighet – og vi vil stimulere til teamwork.

Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp:

 • Søknadsbrev hvor det framgår en begrunnelse for hvorfor du søker på stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet (skrevet på et skandinavisk språk)
 • CV som gir en oversikt over utdanning og yrkeserfaring
 • Komplett liste over faglige arbeider
 • Vitnemål (ikke-norske vitnemål må være oversatt til engelsk og oversettelsen må være autorisert)
 • Attester
 • Evt. vitenskapelige publikasjoner

Doktorgrad og annen særlig relevant utdanning må dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner, arrangerte work-shops, deltakelse på konferanser og formidlingsvirksomhet.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Etter en presiling vil aktuelle søkere bli bedt om å utarbeide en kort beskrivelse av et post-doc-prosjekt, samt at de vil bli innkalt til intervju og eventuelt til seminarpresentasjoner av forskningsarbeider.

Mer informasjon

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • forskningssjef i Housing Lab Erling Røed Larsen, tlf. 480 92 263
 • ass. forskningssjef i Housing Lab André K. Anundsen, tlf. 971 59 034
 • forskningsleder i SIFO Anita Borch, tlf. 917 78 972

Andre opplysninger

Stillingen er organisatorisk plassert i forskningsgruppe Forbrukerpolitikk og -økonomi i SIFO. Stillingen er midlertidig med 2 års varighet.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1352 Postdoktor, lønnstrinn 60-74, kroner 524 200 - 682 200 pr. år. Det er obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse.

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen "Søk stilling".

Har du problemer eller spørsmål om søknadsportalen, kontakt Ragnhild Flesjø Lien (ragfl@oslomet.no).

Søknadsfrist:         5. juni 2019

Ref:                     19/04360

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

 

 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

 

 Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted OSLO
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/04360
Publisert 03.05.2019
Søknadsfrist 05.06.2019

Tillbaka till lediga jobb