Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag søker vikar i stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk i estetiske fag. Ansettelsesperioden er 1.8.2019 – 28.2.2020 med mulighet for forlengelse inntil ett år totalt.

Institutt for estetiske fag har ca. 600 studenter og 50 ansatte. Instituttet gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, flere videreutdanninger og i praktisk pedagogisk utdanninger i design, kunst og håndverk. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet.

Stillingen er et 60 % vikariat knyttet til undervisning og veiledning på bachelorutdanningen i faglærer og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). I tillegg er annet faglig og administrativt arbeid i teamene en del av stillingens ansvarsområder. Veiledningsoppgaver knyttet til masterstudiet kan også bli aktuelt. Noe undervisning kan være samlingsbasert på kveldstid og i helger.

Det vil bli lagt vekt på kjennskap og erfaring fra skoleverket og kunst- og kulturfeltet. Det er også ønskelig med erfaring med undervisning- og veiledning fra høyere utdanning.

Arbeidsoppgaver 

 • undervisning og veiledning knyttet til faglærerutdanningen og PPU
 • oppfølging og veiledning av studenter i praksis
 • samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører
 • annet faglig administrativt arbeid i team
 • veiledningsoppgaver knyttet til masterstudiet kan være aktuelt

 Kvalifikasjoner

 • førstekompetanse innen pedagogisk teori og praksis
 • kjennskap til læreplanreformer i skoleverket
 • lærerutdanning, og/eller erfaring med undervisning i estetiske fag
 • erfaring fra praksisfeltet
 • kompetanse i skikkethetsvurdering
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • erfaring med varierte undervisningsmetoder som digitale- og studentaktive læringsformer.
 • god didaktisk kompetanse og evne til praksisnær undervisning
 • erfaring fra administrativt arbeid vektlegges

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis og førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet - storbyuniversitetet kan gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 Ønskede egenskaper

 • lojal, positiv og inkluderende
 • evne til å engasjere og motivere studenter og kollegaer
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt og eksternt
 • evne til å ta beslutninger og være løsningsorientert

 Vi tilbyr deg

 • et spennende arbeidsmiljø i en praktisk og estetisk kontekst
 • opplevelser i form av mote-, kunstutstillinger og teaterforestillinger
 • muligheter for faglig videreutvikling
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor kr. 524 200 – 682 200 pr. år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider
 • eventuell sakkyndig vurdering av førstestillingskompetanse

 Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt marianne.holm-jensen@oslomet.no

 For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Liv Klakegg Dahlin, studieleder, 67 23 87 73/ 99 71 71 99
 • Eirin Sæther, instituttleder, 67 23 63 18/ 41297179

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen” logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 60%
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/03117
Kontakt
 • Eirin Sæther, Instituttleder, 67 23 63 18
 • Liv Klakegg Dahlin, studieleder, +4767238773
Publisert 27.03.2019
Søknadsfrist 22.04.2019

Tillbaka till lediga jobb