Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du bli med og utdanne fremtidige sykepleiere?

OsloMet skal ha landets beste sykepleierutdanning og vi bygger et ledende kompetansemiljø innen sykepleiens fagområder.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har behov for en førsteamanuensis/førstelektor med interesse for praksisstudier. Bachelor sykepleie har mer enn 2200 studenter som gjennomfører halvparten av studiene på ulike praksissteder.

Interessert i kvalitet på praksisstudiene?

Vi har behov for en engasjert medarbeider som vil utvikle praksisstedene vi har tilgjengelig videre, eller kanskje vi kan finne flere? Den nye forskriften for helse og sosialfagene gir utdanning et større ansvar for å kvalitetssikre praksisstudiene. Det tar vi på alvor! Gjør du? Er svaret ja kan denne stillingen være noe for deg.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • initiere tiltak for forbedring av praksisstudier
 • vurdere behov for forskningsprosjekter innen området
 • kartlegge behov og endringer som kreves når ny programplan «Sykepleie 2020» implementeres
 • være vår faglige kontakt mellom utdanning og praksissted for oppfølging av avtaler og koordinering
 • tett samarbeid med programansvarlig, studieledere og administrasjonen

Vi søker deg som har

 • bachelor sykepleie
 • førstekompetanse innen relevant område (f.eks. sykepleie, folkehelse)
 • gode norsk og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet

Du bør ha

 • erfaring som praksisveileder
 • ønskelig med erfaring fra samarbeidsprosjekter mellom praksis og utdanning

Personlige egenskaper
I denne jobben skal du samarbeide med mange andre ulike mennesker og steder og det er viktig at du har evne til å lytte og søke gode løsninger. Du må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig i din samhandling med praksisstedene. Videre er det viktig at du har evne til å jobbe systematisk. Du bør ha et engasjement for praksisstudier og like å jobbe med innovative løsninger.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • fast stilling på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Unni Hembre, 67236015/91607114, Unni.Hembre@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, lønn kroner 524 200,- 682 200,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:  15.3.19

Ref: 19/02183

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/02183
Kontakt
 • Instituttleder Unni Hembre, 67236015 el. 91607114
Publisert 26.02.2019
Søknadsfrist 15.03.2019

Tillbaka till lediga jobb