Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du være med å utvikle fag- og forskningsfeltet helsesykepleie?

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) søker medarbeider til fast stilling innen fagområdet helsesykepleie. Vi søker deg som kan og vil bidra til å styrke fag, pedagogikk og forskning innen fagområdet Det vil være aktuelt å samarbeide om utdanning og forskning som drives ved andre enheter på fakultetet.

Utdanning til helsesykepleier er en ettertraktet videreutdanning (60 stp) som gir uttelling som første år i Masterprogrammet i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling. Masterporteføljen ved fakultetet står foran en større omstrukturering, og helsesykepleier vil sannsynligvis bli en egen studieretning i et masterprogram.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • bidra til utvikling av instituttets forsknings- og utdanningsvirksomhet
 • forske innen fagfeltet helsesykepleie
 • planlegge og utvikle utdanningens studieprogram
 • undervise, veilede, vurdere og sensurere på ulike nivåer
 • videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Du må ha

 • doktorgrad innen fagområdet helsesykepleie eller annet relevant fagområde
 • godkjent helsesykepleierutdanning eller tilsvarende
 • nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk
 • erfaring fra veiledning og undervisning på universitetsnivå
 • klinisk erfaring som helsesykepleier
 • gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk

Det er en fordel at du har

 • internasjonal forskningsprofil i anerkjente tidsskrift innenfor fagfeltet
 • potensiale for å tiltrekke deg ekstern finansiering for forskning
 • erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale ressurser

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse  i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil vektlegge at du er motivert og egner deg for stillingen ved at du er initiativrik, kunnskapsrik og evner å finne konstruktive løsninger. Du må kunne arbeide godt så vel alene som sammen med andre, og være villig til å engasjere deg i både det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor ditt eget fag og for universitetet som helhet.

Fakultetet ønsker deg som er konstruktiv og positiv og som tar godt og inkluderende medarbeiderskap på alvor.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et miljø med engasjerte og ambisiøse kollegaer deltakelse i forskningsgrupper med høy kvalitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Tine Schauer Eri, telefon 92665962
 • professor Lisbeth Gravdal Kvarme, telefon 95050370
 • instituttleder Unni Hembre, telefon 91607114

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011, førsteamanuensis. Lønn kroner 524 200 – 682 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:   31.3.19
Ref:     19/01967     

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted OsloMet - Storbyuniversitetet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/01967
Kontakt
 • studieleder Tine Schauer Eri, 92665962
 • professor Lisbeth Gravdal Kvarme, 95050370
 • instituttleder Unni Hembre, 91607114
Publisert 26.02.2019
Søknadsfrist 31.03.2019

Tillbaka till lediga jobb