Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig stilling som professor innen fagområdet psykisk helsearbeid, med tiltredelse 1.8.2019. Vi søker deg som vil bidra til å styrke det faglige-, vitenskapelige- og studentrettede arbeidet ved fakultetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Stillingen vil være knyttet til bachelor, videreutdanning og det tverrfaglige masterstudiet i psykisk helsearbeid. Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for samfunnsfag. Det vil være aktuelt å samarbeide om forskning og utdanning med andre institutt ved Fakultet for helsevitenskap og innen OsloMet generelt. Den som ansettes forventes også delta i utviklingen av fagmiljøenes forskningskompetanse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og det er etablert flere forskergrupper. Fakultet for helsefag har for tiden to p.hd. -programmer.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • forske og formidle forskningsresultater innen psykisk helse
 • initiere og bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning
 • undervise på instituttets utdanninger, veilede studenter og sensurere oppgaver
 • undervise på fakultetets p.hd.-program, samt veilede p.hd.-studenter
 • videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid med nye og etablerte samarbeidspartnere innen fagområdet
 • utvikle forskningsgruppen psykisk helsearbeid på instituttet/fakultetet
 • utvikle samarbeid på tvers av instituttene ved universitetet 


Vi søker deg som har

 • professorkompetanse/førstestillingskompetanse innenfor relevant fagområde
 • gode IKT-kunnskaper
 • gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon og det er nødvendig at den som ansettes har vitenskapelig kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • teori og empiri om psykisk helse, psykisk helsearbeid og behandlingsforskning
 • psykisk helsefremmende og forebyggende virksomhet
 • helsetjenesteforskning med vekt på psykisk helsearbeid
 • organisering og koordinering av psykisk helsearbeid
 • brukeres og pårørendes erfaringer med psykisk helse og psykiske helsetjenester

Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen 3 år fra ansettelsestidspunktet.

Det er en fordel at du

 • har erfaring med å utvikle og lede forskningsprosjekter- og forskningsgrupper
 • har vist evne til å skaffe ekstern finansiering av forskningsprosjekt
 • har erfaring med miljø- og nettverksbygging
 • har erfaring med brukermedvirkning i forskning
 • har erfaring med nyere forskningsstrategier som Open Innovation
 • leder eller inngår i nasjonale og internasjonale forskernettverk
 • har pågående forskningsaktivitet og nyere vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet psykisk helse
 • har klinisk erfaring og praksis fra psykisk helsearbeid
 • har erfaring fra undervisning og veiledning på høgskole-/universitetsnivå 
 • har erfaring med utvikling og bruk av digitale læringsformer

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi ønsker deg som

 • samarbeider godt med studenter og kollegaer
 • er faglig engasjert og har evne til å motivere og inspirere
 • er løsningsfokusert og utviklingsorientert 
 • er initiativrik og fleksibel
 • har evne til å bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive p.hd.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, epost: turi@oslomet.no

 

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med engasjerte kollegaer
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger  

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Siv Skarstein, tlf: 67236184/48179218, epost: siska@oslomet.no
 • Professor Sverre Varvin, tlf: 67236166, epost: svvarv@oslomet.no

Ved spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi@oslomet.no

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1013 Professor, lønn kroner 695 500-893 900. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 19.2.2019
Ref:19/00029

 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer
Kontakt
 • Siv Skarstein, studieleder, 67236184/48179218
 • Sverre Varvin, professor, 67236166
Publisert 29.01.2019
Søknadsfrist 19.02.2019

Tillbaka till lediga jobb