Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du være med å utvikle fagfeltet psykisk helsearbeid?

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) søker medarbeider til fast stilling som førsteamanuensis innen fagområdet psykisk helsearbeid.

Vi søker deg som kan og vil bidra til å styrke det faglige og pedagogiske arbeidet i det tverrfaglige videreutdannings- og masterstudiet. Det vil være aktuelt å samarbeide om utdanning og forskning som drives ved andre enheter på fakultetet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • bidra til utvikling av instituttets forsknings- og utdanningsvirksomhet
 • initiere forskning innen fagfeltet psykisk helse
 • undervise, veilede, vurdere og sensurere
 • videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid 

Vi søker deg som har

 • doktorgrad innen fagområdet psykisk helse
 • internasjonal forskningserfaring og nettverk innen psykisk helsearbeid
 • relevant kvantitativ- og/eller kvalitativ metodisk kompetanse
 • sterk internasjonal publiseringsprofil i anerkjente tidsskrift innenfor fagfeltet
 • bred klinisk erfaring, gjerne fra forebygging-, poliklinisk- og/eller akutt behandling av store mentale folkehelseutfordringer som stress, angst og depresjon
 • potensiale for å tiltrekke deg ekstern finansiering for forskning (NFR, HSØ, ERC).
 • erfaring fra undervisning og veiledning på universitetsnivå
 • erfaring med ledelse og organisering av psykisk helsearbeid, inkludert forskningsledererfaring/postdoktor
 • erfaring fra tverrfaglig arbeid med psykisk helse
 • erfaring med bruk av digitale undervisningsformer
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig  

Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen.

Du bør ha

 • pedagogisk grunnutdanning på universitetsnivå
 • god kjennskap til praksisfeltet

Har du ikke relevant praktisk- pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi legger vekt på at du har 

 • forskningserfaring på nasjonalt- og internasjonalt nivå
 • høy arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • løsningsorientert tilnærming
 • evne til å formidle faget godt
 • god evne til å inspirere og veilede kandidater og kollegaer

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, gjerne inklusivt ph.d. -avhandlingen din

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet   gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011, førsteamanuensis, kr. 524 200 – 682 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Siv Skarstein, Siv.Skarstein@hioa.no, tlf. 67236184
 • Instituttleder Unni Hembre, Unni.Hembre@hioa.no, tlf. 67236015
 • Professor Sverre Varvin, sverre.varvin@hioa.no, tlf. 67236166

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 14.2.19

Ref: 19/00840                  

    Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 32, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/00840
Kontakt
 • Studieleder Siv Skarstein, 67236184
 • Instituttleder Unni Hembre, 67236015
 • Professor Sverre Varvin, 67236166
Publisert 28.01.2019
Søknadsfrist 14.02.2019

Tillbaka till lediga jobb