Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

OsloMet - storbyuniversitetet er landets største universitet for profesjonsrettede studier og profesjonsrelevant forskning. Undervisningen er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Til å lede vårt Senter for profesjonsstudier (SPS) søker universitetet en inspirerende leder som har det overordnede, strategiske og operative ansvaret for virksomheten ved senteret, og for at senteret utvikles i tråd med strategier, mål og andre bestemmelser vedtatt av universitetets styringsorganer eller rektor.

SPS har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Senteret studerer aspekter rundt profesjonene (kunnskapsgrunnlag, etikk, rekruttering, utdanningene, karriere, politikkutforming, og hvordan profesjonelle foretar sine vurderinger og beslutninger). Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. SPS er flerfaglig sammensatt, og metodisk og teoretisk mangfoldig. For tiden er det ca. 50 personer knyttet til senteret. Les mer om SPS.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • lede og videreutvikle SPS som forsknings- og forskerutdanningssenter i samarbeid med universitetets ledelse
 • stimulere til forskningssamarbeid med profesjonsutdanningene og til at forskningsresultatene ved senteret gjøres kjent for de øvrige enhetene slik at de kan bidra til kvalitetsutvikling i de ulike utdanningene
 • utvikle internasjonale nettverk med relevans for profesjonsstudier
 • bidra til å profilere OsloMet - storbyuniversitetet som Norges ledende miljø innen profesjonsforskning


Vi søker deg som har

 • førstekompetanse
 • relevant ledererfaring fra kunnskaps-/eller forskningsinstitusjoner. Det må kunne vises til dokumenterbare resultater.
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring
 • kunnskap om internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender innen forskning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk


Vi ønsker deg som har

 • svært gode evner til å formidle forskningens betydning og innhold
 • evne til å utøve strategisk og operativ ledelse
 • en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • evne og vilje til å profilere og posisjonere SPS og OsloMet nasjonalt og internasjonalt
 • evne til være en synlig og dyktig kommunikator i det offentlige ordskiftet, samt overfor universitetets medarbeidere og studenter


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • anledning til å drive egen forskning
 • muligheter for faglig og personlig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 

Andre opplysninger
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 Instituttleder, lønn kr 802 600 – 1 001 400. Tilsetting skjer på åremål for 4 år fra 1. august 2019. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fullstendig stillingsbeskrivelse for stillingen finner du her.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curtri@oslomet.no
 • HR-direktør Geir Haugstveit, mobil 948 77 592, epost: geir@oslomet.no

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:           12.2.2019

Ref:                           18/11354

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11354
Kontakt
 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curtri@oslomet.no
 • HR-direktør Geir Haugstveit, mobil 948 77 592, epost: geir@oslomet.no
Publisert 15.01.2019
Søknadsfrist 12.02.2019

Tillbaka till lediga jobb