Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

OsloMet - storbyuniversitetet er landets største universitet for profesjonsrettede studier og profesjonsrelevant forskning. Undervisningen er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Til å lede vårt Senter for profesjonsstudier (SPS) søker universitetet en inspirerende leder som har det overordnede, strategiske og operative ansvaret for virksomheten ved senteret, og for at senteret utvikles i tråd med strategier, mål og andre bestemmelser vedtatt av universitetets styringsorganer eller rektor.

SPS har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Senteret studerer aspekter rundt profesjonene (kunnskapsgrunnlag, etikk, rekruttering, utdanningene, karriere, politikkutforming, og hvordan profesjonelle foretar sine vurderinger og beslutninger). Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. SPS er flerfaglig sammensatt, og metodisk og teoretisk mangfoldig. For tiden er det ca. 50 personer knyttet til senteret. Les mer om SPS.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • lede og videreutvikle SPS som forsknings- og forskerutdanningssenter i samarbeid med universitetets ledelse
 • stimulere til forskningssamarbeid med profesjonsutdanningene og til at forskningsresultatene ved senteret gjøres kjent for de øvrige enhetene slik at de kan bidra til kvalitetsutvikling i de ulike utdanningene
 • utvikle internasjonale nettverk med relevans for profesjonsstudier
 • bidra til å profilere OsloMet - storbyuniversitetet som Norges ledende miljø innen profesjonsforskning


Vi søker deg som har

 • førstekompetanse
 • relevant ledererfaring fra kunnskaps-/eller forskningsinstitusjoner. Det må kunne vises til dokumenterbare resultater.
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring
 • kunnskap om internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender innen forskning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk


Vi ønsker deg som har

 • svært gode evner til å formidle forskningens betydning og innhold
 • evne til å utøve strategisk og operativ ledelse
 • en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • evne og vilje til å profilere og posisjonere SPS og OsloMet nasjonalt og internasjonalt
 • evne til være en synlig og dyktig kommunikator i det offentlige ordskiftet, samt overfor universitetets medarbeidere og studenter


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • anledning til å drive egen forskning
 • muligheter for faglig og personlig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 

Andre opplysninger
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 Instituttleder, lønn kr 802 600 – 1 001 400. Tilsetting skjer på åremål for 4 år fra 1. august 2019. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fullstendig stillingsbeskrivelse for stillingen finner du her.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curtri@oslomet.no
 • HR-direktør Geir Haugstveit, mobil 948 77 592, epost: geir@oslomet.no

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:           12.2.2019

Ref:                           18/11354

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11354
Kontakt
 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curtri@oslomet.no
 • HR-direktør Geir Haugstveit, mobil 948 77 592, epost: geir@oslomet.no
Publisert 15.01.2019
Søknadsfrist 12.02.2019

Tillbaka till lediga jobb