Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Fakultetsadministrasjonen

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Fakultet for samfunnsvitenskap består av fire institutter og to sentre, Institutt for Arkiv, bibliotek- og informasjonsfag, Institutt for journalistikk og mediefag, Institutt for Sosialfag, Handelshøyskolen, Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og School of Management. Disse tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø.

Fakultetsadministrasjonen består av 63 personer. Administrasjonen er bestående av Seksjon for HR/drift, Stab, Seksjon for økonomi, Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering, Seksjon for FoU og fire seksjonssjefer. Fakultetsadministrasjonen har også eget trykkeri.

Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

 

FAKULTETSDIREKTØR – Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % fast stilling som fakultetsdirektør.

Vi søker en samlende, tydelig og engasjert leder som kan bidra til at Fakultet for samfunnsvitenskap oppnår sine mål.

Som fakultetsdirektør ved Fakultet for samfunnsvitenskap vil du sammen med ledergruppen og medarbeidere få ansvar for å utvikle et bredt og spennende fakultet. Du vil lede fakultetsadministrasjonens samlede virksomhet med oppgaver knyttet til økonomi, HR og organisasjonsutvikling, studieadministrative og forskningsadministrative oppgaver, oppdragsvirksomhet og kommunikasjon.

Du vil inngå i fakultetets ledergruppe og bidra til at utvikling og gjennomføring av fakultetets strategi, virksomhetsstyring og ressursstyring. Direktøren rapporterer til fakultetets dekan.

Det er til vurdering om Handelshøyskolen som i dag er en del av Fakultet for samfunnsvitenskap, skal skilles ut som eget fakultet. Det kan i en overgangsperiode bli aktuelt med felles administrasjon og felles fakultetsdirektør for de to fakultetene.

 

Arbeidsoppgaver

 • lede, utvikle og ivareta fakultetets administrasjon med fokus på effektive administrative og økonomiske tjenester, prosesser og systemer
 • strategisk utvikling av fakultetet i samarbeid med dekanatet
 • lede koordineringen av det administrative arbeidet ved fakultetet opp mot den faglige virksomheten
 • bidra til utvikling og gjennomføring av fakultetets strategi, virksomhetsutvikling og ressursstyring
 • bidra til en god samhandling internt å fakultetet, og med universitetets fellesadministrative enheter.
 • bidra til et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø for fakultetsadministrasjonen
 • ivareta personalansvar for fakultetets seksjonssjefer og egen stab
 • representere fakultetet i forskjellige organer og fora

  

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå.
 • relevant ledererfaring med gode resultater fra større institusjoner, fortrinnsvis universitets- og høgskolesektoren,
 • faglig tyngde og ledererfaring innen virksomhets- og økonomistyring, personalledelse, endringsledelse og strategi
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk
 • god kjennskap til statlig avtale- og regelverk

 

Ønskede egenskaper

 • evne til å motivere, bygge tillit og gode relasjoner internt og eksternt
 • ha en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • utpregede samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha en planmessig og strukturert arbeidsmåte
 • evne til refleksjon
 • nytenkning og fleksibilitet

 

Vi tilbyr deg:

 • utfordrende og varierte lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig arbeidsmiljø med motiverte medarbeidere
 • nettverksbygging og utviklingsmuligheter for ledere
 • en spennende og utfordrende jobb ved Norges tredje største universitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen.  Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Prosess

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

 • Dekan, Ann-Helén Bay, ann-helen.bay@oslomet.no, telefon +47 911 16 896

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt Gisle Roll Ludvigsen i Experis Executive, telefon +47 934 68 168.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1060, avdelingsdirektør. Lønn kroner 848.800 - 950.400 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen "logg inn og søk stillingen".

 

Søknadsfrist: 13.01.2019

Ref nr: 18/12765

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 37,5
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12765
Kontakt
 • Ann-Helén Bay, dekan , +47 91116896
Publisert 14.12.2018
Søknadsfrist 13.01.2019

Tillbaka till lediga jobb