Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) har omtrent 40 ansatte og omtrent 600 studenter. Instituttet tilbyr bacheloringeniørutdanning innen maskin, elektronikk og bioteknologi & kjemi, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Fra høsten 2020 skal instituttet også tilby masterutdanning innen robotikk&kybernetikk og medisinsk teknologi. Instituttet disponerer gode undervisningslokaler. Instituttet er i ferd med å revidere sine utdanningsprogrammer og undervisningsformer.

Instituttet har to forskningsgrupper, DIAMED og ARIS og flere eksternt finansierte prosjekter. Det har vært en god utvikling i forskningsaktiviteten de siste årene, og det er forventet en betydelig vekst også i tiden fremover. Les mer om instituttet her.

Institutt MEK ønsker å styrke ledelsen på instituttet, og søker derfor etter en utdanningsleder i 50% stilling. Utdanningsleder rapporterer til instituttleder, og vil inngå i ledergruppen på instituttet sammen med instituttleder og FoU-leder.

Tilsettingene er på åremål for fire år, med mulighet til å søke samme stilling for en sammenlagt tilsettingsperiode på 12 år.

Ansvarsområde

Utdanningsleder har, i samråd med instituttleder, ansvar for at instituttets utdanninger gjennomføres i tråd med lover og regler, strategier og mål. Dette innebærer at utdanningsleder blant annet skal:

 • Sørge for helhet og sammenheng både i og mellom studieprogrammene
 • Være pådriver for utvikling av studieprogrammenes faglige innhold, profil og relevans
 • Ha ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiene
 • Sikre at all undervisning gjennomføres med høy kvalitet, samt være pådriver for utvikling av undervisningsformer og vurderingsformer i studieprogrammene
 • Ha ansvar for samspill med arbeidslivet, tilpasset utdanningens egenart
 • Bidra til instituttets plan-, budsjett- og rapporteringsarbeid

Utdanningsleder skal ha personalansvar for ingeniører og studentassistenter, samt budsjettansvar for drift og utvikling på undervisingslaboratoriene.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis tilsvarende førstestillingsnivå innen ett av instituttets fagområde, men minimum masternivå
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet, og fra internasjonalisering i høyere utdanning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede egenskaper

 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Evne til å ta beslutninger, være fremtidsrettet og løsningsorientert
 • Evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Engasjement og entusiasme for stillingen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • Interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig miljø
 • Mulighet for nettverksbygging og lederutvikling
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Astrid Oust Janbu astridj@oslomet.no, tlf 91 51 43 26.

 

For tekniske spørsmål, kontakt HR-rådgiver Mette Bjørtomt, metteb@oslomet.no      

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1473 studieleder. Lønn kroner 670 000-754 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         19.02.2019

Ref:                      18/12853

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).


Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted OSLO
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12853
Publisert 22.01.2019
Søknadsfrist 19.02.2019

Tillbaka till lediga jobb