Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeider til vikariat som førsteamanuensis/førstelektor innen operasjonssykepleie. Vikariatets varighet er fra 1.1.2019 – 30.6.2019, med mulighet for forlengelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskergrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer, i henholdsvis atferdsanalyse og helsevitenskap.

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise/veilede i hele utdanningsløpet, primært innen operasjonssykepleie
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • planlegge og koordinere faglige og administrative oppgaver
 • medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • sensur og utvikling av vurderingsformer

Undervisning i andre relevante fagområder på instituttet kan også være aktuelt.

 

Vi søker deg som har

 • relevant høgere utdanning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå
 • relevant mastergrad og bachelorgrad innen sykepleie
 • videreutdanning i operasjonssykepleie, eller tilsvarende for internasjonale søkere
 • relevant klinisk erfaring
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, samt engelsk

Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet.

 

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra undervisning og veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • dokumentert pedagogisk utdanning
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeidsevner
 • har evne til å motivere og inspirere
 • er målrettet og løsningsorientert
 • har stor arbeidskapasitet 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling og deltakelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Studieleder Anders Kildal, tlf: 67235393, epost: andkil@oslomet.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, epost: lisand@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, kr. 524 200 – 682 200 per år, eller stillingskode 1009 universitetslektor, lønn kroner 449 400 – 586 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, epost: lisand@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 16.12.2018      
Ref: 18/11996                

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11996
Kontakt
 • Studieleder Anders Kildal, 67 23 53 93
 • Seniorrådgiver Liza Sandell, 67 23 60 69
Publisert 30.11.2018
Søknadsfrist 16.12.2018

Tillbaka till lediga jobb