Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Dekan for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

 

Kan du identifisere deg med våre lederprinsipper – være tydelig – motivere – skape resultater? Ja, da kan det være nettopp deg vi ser etter.

 

OsloMet – storbyuniversitetet, fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker ny dekan. Vi er landets tredje største universitet med et bredt spekter av profesjonsrettede studier og profesjonsrelevant forskning. Undervisningen er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Vi har et nært samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter for å gi studentene faglig utvikling og erfaring fra arbeidslivet. OsloMet tilbyr utdanninger til yrker som er sterkt etterspurte i arbeidslivet, og vi har en omfattende portefølje innen forskning og utviklingsarbeid for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.

Fakultet TKD utøver undervisning, FoU, formidling og innovasjon innen estetiske fag, produktdesign og tekniske fag/ingeniørutdanninger (informasjonsteknologi, bygg og energiteknikk, maskin, elektronikk, kjemi og bioteknologi). Fakultetets strategiske plan beskriver vår profil og våre hovedmålsettinger fram mot 2024. Planen kan du lese her.

Fakultetet har ca. 3000 studenter og 280 ansatte. Vi holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Til Fakultet for teknologi, kunst og design søker vi en strategisk og tydelig leder som kan bidra til universitetets ambisjon om å bli ledende innenfor profesjonsrettet forskning, utdanning og livslang læring, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Dekan er øverste leder for fakultetets samlede virksomhet. Dekanen har resultatansvar og skal bidra til å forberede og iverksette vedtak besluttet av styret og av rektor. Dekan rapporterer til rektor.


Dekanens oppgaver er

 • å legge til rette for effektiv og hensiktsmessig organisering av fakultetet, og bidra til å utvikle kompetansen blant fakultetets ansatte og ledere
 • å utvikle fakultetet i tråd med universitetets strategier og mål
 • å bidra til at universitetets faglige virksomhet holder høy internasjonal kvalitet og at nyskapning og formidling gis høy prioritet
 • å bidra til profilering og utvikling av OsloMet som en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon i et internasjonalt og flerkulturelt samfunn


Vi søker deg som har

 • førstekompetanse fra et av fakultetets fagfelt
 • erfaring fra undervisning, forskning- og utviklingsarbeid, formidling og nyskapning
 • dokumenterbare resultater med å bygge en kultur for utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet
 • ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner

 
Videre kreves det

 • kunnskap i økonomi- og ressursforvaltning, samt lov og avtaleverk i offentlig sektor
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring
 • kunnskap i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender innen høyere utdanning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk


Vi ønsker en dekan som

 • har evne til å utøve strategisk ledelse
 • har en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil, og kan identifisere seg med TKDs verdier; fremoverlent og lagspillende
 • har gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • er en synlig og dyktig kommunikator i det offentlige ordskiftet, samt overfor universitets medarbeidere og studenter


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi kan tilby deg

 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1474. Lønn kroner 950 400 – 1 137 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ansettelse skjer på åremål for 4 år med tiltredelse 1. august 2019.

Full stillingsbeskrivelse finner du her.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curtri@oslomet.no
 • HR-direktør Geir Haugstveit, mobil 948 77 592, epost: geir@oslomet.no

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 eller researchleder Myen Nguyen Michaelsen mobil +47 938 73 737 i Experis Executive.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:        6.1.2019

Ref:                       18/11262

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11262
Kontakt
 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curtri@oslomet.no
 • HR-direktør Geir Haugstveit, mobil 948 77 592, epost: geir@oslomet.no
Publisert 27.11.2018
Søknadsfrist 06.01.2019

Tillbaka till lediga jobb