Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Vi lyser ut 100 % åremålsstilling for 4 år som instituttleder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier med ansettelsesdato 01.08.19. Les mer om fakultetet og instituttet her.

Instituttleder har som øverste leder på instituttet det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling. Instituttleder er også pådriver for samarbeid med praksisfeltet og aktiv deltakelse i fakultetets arbeid med internasjonalisering. Instituttleder har lederansvar for instituttets studieledere i tillegg til økonomi- og resultatansvar og er med i fakultetets ledergruppe og rapporterer til dekan.

Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse for instituttleder.

Arbeidsoppgaver:

 • lede og utvikle instituttet i tråd med OsloMets verdier og med fokus på forskning, utdanning og formidling
 • ta aktivt del i og lede instituttets strategiske arbeid, utvikle og forankre strategier og handlingsplaner og ta aktivt del i fakultetets strategiske arbeid
 • videreutvikle en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter ved å sikre medbestemmelse og medvirkning
 • representere arbeidsgiver og videreutvikle samarbeid med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter

Kvalifikasjonskrav:

 • lederutdanning og/eller ledererfaring
 • førstestillingskompetanse i relevant fagområde
 • kjennskap til barnehagefeltet
 • kjennskap til barnehagelærerutdanning
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon med resultatoppnåelse
 • erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid knyttet til instituttets fagområder
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • evne til å tenke strategisk, fremtidsrettet og se endringsmuligheter
 • evne til å motivere og bygge gode relasjoner

Følgende vil også tillegges vekt:

 • personlig egnethet
 • motivasjon for stillingen
 • komplementær kompetanse til den øvrige ledergruppen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg:

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • mulighet til å prege fremtidens barnehagelærerutdanning
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger:

Stillingen er en åremålsstilling med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger i til sammen 12 år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 instituttleder, fra kr 713 600,- til kr 848 800,- pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.   

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess. 

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12019
Kontakt
 • Sarah Paulson, dekan, e-post sarahp@oslomet.no
 • Cecilie Wilberg, fakultetsdirektør, e-post cewi@oslomet.no
Publisert 27.11.2018
Søknadsfrist 04.01.2019

Tillbaka till lediga jobb