Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Professor/dosent i veiledning og relasjonsledelse
Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig 100 % fast stilling som professor/dosent med ansettelse 01.02.19.  Institutt for yrkesfaglærerutdanning utdanner lærere til yrkesfag i videregående skole og vi har et bredt utvalg av etter- og videreutdanningskurs, stor oppdragsvirksomhet og et kompetansesenter for yrkesfag. I tillegg har instituttet en mastergrad i yrkespedagogikk og er tilknyttet doktorgrad i utdanningsvitenskap ved fakultetet.

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Ønsker du å lese meir om våre forskergrupper, les her

Kompetanse i veiledning og relasjonsledelse er sterkt etterspurt som etter- og videreutdanning og vi ønsker nå å utvidet vårt team med 1 til 2 faste stillinger. Vi har studier i karriereveiledning, sosialpedagogisk rådgivning, utdanningsvalg, profesjonsrettet veiledning og veiledning av nyutdannede lærere og praksisveiledere.

Arbeidsoppgaver:

 • å initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • å være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • å ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • å spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • å undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og følge opp studenter i praksis
 • å utføre faglig-administrative oppgaver

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger. Instituttet har en gjennomgående yrkesfaglig profil også ved etter- og videreutdanningene, og vi søker deg som kjenner deg igjen i dette.

Kvalifikasjonskrav:

 • professor- eller dosentkompetanse i relevant fagområde (pedagogikk) eller tilsvarende
 • søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • utdanning i veiledning, relasjons- eller klasseledelse
 • erfaring fra veiledning i en yrkesfaglig sammenheng
 • god kjennskap til fag- og yrkesopplæring
 Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og lede prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivå (bachelor-, master-, og ph.d.-nivå)
 • pedagogiske evner
 • erfaring med faglig ledelse
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegaer
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelse må tilegne seg slik kompetanse innen 2 år.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Søknadsprosess:

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse
 • 3 referanser med kontaktinformasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr deg:

 • interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Instituttleder Sidsel Øiestad Grande, e-post: sidselga@oslomet.no Studieleder Siv-Heidi Ruud, e-post: sivheid@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, fra kr 665 500,- til kr 893 900,- per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Akershus
Land Norge
Referansenummer 18/11476
Publisert 26.11.2018
Søknadsfrist 16.12.2018

Tillbaka till lediga jobb