Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU), Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig 100 % fast stilling som professor/dosent i kunst og håndverk med ansettelse fra 01.08.19. Les mer om fakultetet og instituttet her.

Arbeidsoppgaver:

 • å initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • å være en pådriver for å utvikle større forsknings- og utviklingsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • å ta initiativ til og videreutvikle forsknings- og utviklingssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • å spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • å undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og følge opp studenter i praksis
 • å utføre faglig-administrative oppgaver

Instituttet har per nå ikke egen masterfordypning i kunst og håndverk på masternivå, men samarbeider med fagmiljøet på master i estetiske fag ved Fakultet for teknologi, kunst og design om utveksling av studenter og kompetanse.

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

Kvalifikasjonskrav:

 • professorkompetanse i kunst og håndverk på vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonale eller nasjonale standarder eller omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget på høyeste nivå,

eller

 • dosentkompetanse i kunst og håndverk krever omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet. I tillegg kreves høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
 • - ledelse av forsknings- og utviklingsarbeid
 • - tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
 • - omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • - omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • - yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
 • - yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet og/eller oppbygging av vitenskapelige samlinger

 • søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

I faget kunst og håndverk legges det vekt på både praktisk og teoretisk arbeid innenfor hovedområdene visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur. Som søker må du knytte din kompetanse opp mot minst ett av hovedområdene.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • omfattende forsknings- og/eller utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publikasjoner/ produkter/utstillinger fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og/eller ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivå (hovedsakelig bachelor- og masternivå)
 • pedagogiske evner
 • erfaring med faglig ledelse
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegaer
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelse må tilegne seg slik kompetanse innen 2 år.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Søknadsprosess:

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste/oversikt over arbeider
 • for professor: inntil 15 vitenskapelige arbeider og/eller kunstnerisk materiale og en oversikt over disse
 • for dosent: inntil 15 vitenskapelige og andre relevant arbeider av høy kvalitet og en oversikt over disse

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr deg:

 • interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • sentralt plassert arbeidssted i Oslo
 • gode velferdsordninger


Andre opplysninger:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, fra kr 695 500,- til kr 893 900,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11252
Kontakt
 • Hilde Harnæs, instituttleder, e-post hildehar@oslomet.no
 • Vibeke Bjarnø, studieleder, e-post vibekeb@oslomet.no
 • Lise-Kari Berg, seksjonsleder, e-post liskab@oslomet.no
Publisert 22.11.2018
Søknadsfrist 23.02.2019

Tillbaka till lediga jobb