Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vi søker inspirerende og utviklingsorientert leder med bred kompetanse og god innsikt i utdannings- og forskningssektoren

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker studieleder. For tiden vil studieleder lede instituttets videreutdanning til helsesøster og master i jordmorfag.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1.3.2019.

Instituttet har ca. 3000 studenter og 250 ansatte, som nå er fordelt på 9 studielederområder. Instituttet har studenter tilknyttet alle tre studiesteder og noe reising må derfor påregnes. Instituttets bachelorutdanninger er i gang med å utvikle nye programplaner og masterporteføljen ved instituttet skal revideres i løpet av 2019.

Universitetet har en klar satsing på forskning. Instituttet har et av landets største utdannings - og forskningsmiljøer innen sykepleie, og flere forskningsgrupper er etablert. Forskningsgruppen «Kvinner og barns helse» er tilknyttet studieområdet.

Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.

Ansvarsområde

Som studieleder har du faglig og administrativt ansvar for studielederområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Studieleder vil samarbeide med studieledere for de øvrige studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser. Studieleder skal videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Studieleder er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Vi søker deg som møter følgende krav

 • relevant høyere utdanning på førstestillingsnivå
 • kompetanse fra- og god forståelse av helsetjenesten
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet med dokumenterbare resultater
 • erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Erfaring med internasjonalt arbeid vektlegges.

Vi ønsker at du har

 • formell lederkompetanse
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • interesse for- og ønske om å bidra til et mangfoldig arbeidsmiljø

Vi vil vektlegge følgende egenskaper

 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • motiverende og tydelig leder stil
 • løsnings- og resultatorientert, og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Instituttleder Unni Hembre, tlf: 67 23 60 15, epost: unnhem@oslomet.no
Dekan Gro Jamtvedt, tlf: 67 23 60 09, epost: groj@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473, studieleder lønn kr. 670 000 – 754 900 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 9.12.2018
Ref: 18/11568

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11568
Kontakt
 • Gro Jamtvedt, dekan, 67 23 60 15
 • Unni Hembre, instituttleder, 67 23 60 09
Publisert 16.11.2018
Søknadsfrist 09.12.2018

Tillbaka till lediga jobb