Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

SVA er Norges største anvendte samfunnsfaglige forskningsmiljø 

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforsking som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFO sitt arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. Les mer om instituttet her: Om SIFO

På grunn av et høyt aktivitetsnivå har SIFO behov for å utvide staben for å dekke et løpende behov for assistenthjelp i forskningsprosjekter. SIFO søker etter en vitenskapelig assistent som skal avlaste enkeltforskere og ellers bistå i prosjektene etter behov. SIFO søker etter en person som har interesse for og erfaring med kvantitative metoder i bred forstand, og som ønsker å være med på å utvikle forbruksforskningen. Vedkommende må ha et ønske om å bidra til å styrke instituttets kvantitative analysekapasitet og arbeide innenfor flere prosjekter samtidig.     

Søkeren må ha gode språklige ferdigheter. SIFO ønsker en person som kan skrive norsk og engelsk svært godt og som er i stand til å veksle mellom, og oversette mellom, de to språkene.

Stillingen er organisatorisk plassert i forskningsgruppe Forbrukerpolitikk og -økonomi, men skal også kunne benyttes på prosjekter i forskningsgruppe Teknologi og bærekraft.

Stillingen er et 2 års engasjement. 

Arbeidsoppgaver

 • utvikle spørrebatterier
 • bidra til gjennomføring av datainnsamling
 • bidra i analyse av data og litteratursøk
 • bidra til skriving av rapporter og vitenskapelige artikler
 • bidra til søknadsskriving
 • andre forefallende oppgaver i SIFO-prosjekter 

Kvalifikasjoner

Krav til søkeren:

 • mastergrad eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskap eller humaniora
 • erfaring med bruk av statistiske programvarer (SPSS, SAS, Stata og R eller tilsvarende)
 • kompetanse på bruk av multivariat statistiske metoder (Faktoranalyser, regresjonsmodellering, clusteranalyse, tidsserieanalyser o.l)
 • kompetanse på samfunnsvitenskapelige metoder
 • god kjennskap til bruk av ulike dataverktøy, blant annet word og excel, samt evne til å sette seg inn i og ta i bruk nye verktøy og programmer 

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra forskning
 • kunnskap og erfaring med SEM-analyse (Structural equation modeling)
 • kunnskap og erfaring med korrespondanseanalyse
 • erfaring med bruk av referanseprogrammer, f.eks EndNote
 • annen relevant erfaring 

Ønskede egenskaper

 • evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og resultatorientert
 • analytisk
 • god gjennomføringsevne
 • utadvendt og kreativ
 • fleksibel og tilpasningsdyktig
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner 

Vi tilbyr deg

 • faglig innsikt i vitenskapelig arbeid og metode
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid 

Andre opplysninger

Stillingen er et engasjement med 2 års varighet. I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. 

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1019 Vitenskapelig assistent (lønnstrinn 40-50 som p.t. tilsvarer kr. 381.100 – kr. 442.400).  

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • forskningsleder Anita Borch, telefon 91778972
 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Søk stilling”.

Søknadsfrist:          9. desember 2018

Ref:                       18/11406

 

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11406
Publisert 21.11.2018
Søknadsfrist 09.12.2018

Tillbaka till lediga jobb