Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - Storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

SVA er Norges største anvendte samfunnsfaglige forskningsmiljø 

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforsking som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFO sitt arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. Les mer om instituttet her: Om SIFO

På grunn av et høyt aktivitetsnivå har SIFO behov for å utvide staben for å dekke et løpende behov for assistenthjelp i forskningsprosjekter. SIFO søker etter en vitenskapelig assistent som skal avlaste enkeltforskere og ellers bistå i prosjektene etter behov. Vedkommende skal i første rekke arbeide på tekstil- og klesområdet. SIFO søker etter en person som er interessert i klesforsking i bred forstand.  

Vi søker en person med interesse for, og helst også noe kunnskap om klær og/eller tekstiler. SIFOs forskning på dette feltet omfatter en lang rekke ulike metoder og problemstillinger og omfatter natur, kultur og samfunnsfaglige innfallsvinkler, ofte sett i sammenheng. Felles for forskningen er at den er rettet mot det materielle og praksisene.  Vi arbeider mest med miljøpolitiske spørsmål, men også demokrati, integrering, likestilling og helse. Vi søker en person som ønsker å arbeide med forbrukets materielle, faktiske, og politiske dimensjoner. Problemstillingene SIFO arbeider med, er sammensatte. Det gjør at flere akademiske bakgrunner er relevant for denne stillingen. Interessen for og ønsket om å arbeide med forsking knyttet til klesforbruk er viktigere enn hvilken akademisk disiplin søkeren kommer fra. Vi ser derfor for oss at søkerne kan komme fra ulike fagfelt og disipliner, men må ha en utdanning på mastergradsnivå.  

Klesforskningen på SIFO er drevet av et lite team som samarbeider tett med hverandre og andre forskere, organisasjoner og bedrifter i Norge og resten av verden. SIFO søker etter en person som er fleksibel, løsningsorientert og som bidrar til fremdrift i prosjekter.

Det er viktig at søkeren har gode språklige ferdigheter. SIFO ønsker en person som kan skrive norsk og engelsk svært godt og som er i stand til å veksle mellom, og oversette mellom, de to språkene. Kunnskap om andre språk kan også være av interesse.

Stillingen er organisatorisk plassert i forskningsgruppe Teknologi og bærekraft, men skal også kunne benyttes på prosjekter i forskningsgruppe Forbrukerpolitikk og -økonomi.

Stillingen er et 2 års engasjement. 

Arbeidsoppgaver

 • transkribering
 • bidra i analyse av data og litteratursøk
 • oversettelser, korrekturlesing og formateringer
 • bidra til skriving av rapporter og vitenskapelige artikler
 • bidra til søknadsskriving
 • andre forefallende oppgaver i SIFO-prosjekter 

Kvalifikasjoner

Krav til søkeren:

 • mastergrad eller tilsvarende
 • god kjennskap til bruk av ulike dataverktøy, blant annet word og excel, samt evne til å sette seg inn i og ta i bruk nye verktøy og programmer
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra forskning
 • bakgrunn fra tekstil/klesproduksjon
 • erfaring med bruk av statistiske verktøy som SPSS og referanseprogrammer, f.eks EndNote
 • annen relevant erfaring 

Ønskede egenskaper

 • evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og resultatorientert
 • god gjennomføringsevne
 • utadvendt
 • løsningsorientert
 • fleksibel og tilpasningsdyktig
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner 

Vi tilbyr deg

 • faglig innsikt i vitenskapelig arbeid og metode
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid 

Andre opplysninger

Stillingen er et engasjement med 2 års varighet. I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. 

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1019 Vitenskapelig assistent (lønnstrinn 40-50 som p.t. tilsvarer kr. 381.100 – kr. 442.400).  

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • forskningsleder Torvald Tangeland, telefon 98655822
 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Søk stilling”.

Søknadsfrist:          9. desember 2018

Ref:                       18/11405

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11405
Publisert 21.11.2018
Søknadsfrist 09.12.2018

Tillbaka till lediga jobb