OsloMet - storbyuniversitetet, Senter for profesjonsstudier

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Postdoktor om frafall fra høyere utdanning 
Du skal arbeide på prosjektet "Persistent Passion for Professional Education - Consequences for student completion and dropout" (Persist) finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Professor Håvard Helland. Prosjektet undersøker fullføring og frafall i høyere utdanning, og vil kartlegge forekomst og variasjon mellom utdanningsretninger og -institusjoner. Betydningen av bakgrunnsfaktorer som kjønn, etnisitet og sosial klassebakgrunn vil stå sentralt, og vi vil også undersøke hvilke konsekvenser frafall har for ulike arbeidsmarkedsutfall. Prosjektet vil undersøke mulige grunner til frafall og hvorfor frafallet eventuelt varierer. Vi vil dermed også utdype og videreutvikle toneangivende forklaringer av fenomenet. Prosjektet reiser spørsmål som: Hvordan varierer fullføringsrater mellom studieprogram og institusjoner, og hvordan varierer det etter bakgrunnsfaktorer og karakterer? Hva gjør studenter som faller fra i stedet? Faller studenter fra fordi de ikke mestrer studiene? Hva er arbeidsmarkedskonsekvensene av manglende studiefullføring? I hvilken grad varierer slike konsekvenser mellom grupper (sosial klassebakgrunn, kjønn, etnisk bakgrunn, karakterer fra videregående osv.) og mellom utdanningsprogram og institusjoner? Hvordan varierer arbeidsmarkedskonsekvensene over tid og med økonomiske konjunkturer?

Denne stillingen er for en periode på tre år, og er tenkt plassert i prosjektet slik at du vil arbeide med analyser av norske registerdata, under to av prosjektets arbeidspakker:

 • WP 1 Mapping professional students’ ways through higher education.
 • WP 4 Labour market consequences of dropout from higher education.

Du må lage et prosjekt for postdoktorperioden som skal samsvare med dette. En beskrivelse av Persist-prosjektet ligger på nettet, men du kan også be om å få hele prosjektskissen ved å henvende deg til prosjektleder Håvard Helland.

Postdoktoren vil inngå i forskningsgruppa «Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere» ved Senter for profesjonsstudier (SPS).

SPS er etablert for å utvikle profesjonsstudier som et flerfaglig forskningsfelt med forskere fra en rekke disipliner. Senteret er tverrfaglig og teoretisk og metodisk mangfoldig. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden.

Du må ha

 • doktorgrad i relevant fag/disiplin. Kandidater som er i sluttføringsfasen av sitt avhandlingsarbeid, må ha levert inn sin avhandling til vurdering og fått den godkjent for disputas ved søknadsfristen.
 • en relevant prosjektskisse som bygger på, og bidrar til, Persist-prosjektet
 • kapasitet for selvstendig akademisk forskning, fortrinnsvis dokumentert ved publikasjoner i internasjonale tidsskrifter
 • publisert empirisk forskning basert på analyser av kvantitative data i velrennomerte tidsskrifter
 • erfaring med store datasett som f.eks. registerdata
 • beherske relevante kvantitative forskningsmetoder
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Det er forventet at du har arbeidsplass ved SPS, men vi oppfordrer også til utenlandsopphold i postdoktorperioden.

Generelle kriterier for tilsetting som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som har

 • en ryddig og pålitelig arbeidsform
 • gode kollegiale samarbeidsevner
 • intellektuell orientering mot, og evne til å samarbeide i, et tverrfaglig forskningsmiljø
 • en sterk interesse for forskning

Ved manglende norsk/skandinavisk språk-kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Ved vurdering av søkerne vil vi særlig legge vekt på

 • at prosjektskissen holder høy kvalitet og bidrar til Persist-prosjektet
 • kvaliteten på tidligere forskning, inklusiv doktorgradsarbeidet
 • kvantitativ metodekompetanse
 • søknadsbrevets beskrivelse av relevansen av søkers kvalifikasjoner for Persist-prosjektet

Vi vil generelt se på akademiske og personlige evner til å fullføre prosjektet ditt innen tidsrammen til Persist-prosjektet, til å ha kontakt med nasjonale og internasjonale nettverk og være en del av en dynamisk forskergruppe. Du må fullføre prosjektet innenfor ansettelsesperioden.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse med framdriftsplan (maks 5 sider inkl. problemstillinger, valg av metoder, framdriftsplan og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • søknadsbrev som beskriver din motivasjon for å søke denne stillingen og forklarer hvordan din bakgrunn og forskningserfaring er relevant for Persist-prosjektet
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt andjo@oslomet.no

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • medlemskap i en aktiv forskningsgruppe, og felles faglige seminarer med tilbakemeldinger på artikler og lignende
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Professor Håvard Helland, +47 67 23 53 58, havhel@oslomet.no
Senterleder Oddgeir Osland, tlf. +47 67 23 53 26, oddos@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1352 Postdoktor. Lønn kroner 524.200-682.200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 Søknadsfrist:   2. januar 2019

Ref:                 18/09828

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

  

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 37,5
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/09828
Kontakt
 • Oddgeir Osland, 67235326
 • Håvard Helland, 67235358
Publisert 13.11.2018
Søknadsfrist 02.01.2019

Tillbaka till lediga jobb